I ETAP do 30 listopada 2017 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej. Podaj w nim swoje dane i program, którym jesteś zainteresowany. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas odpowiedź z dalszymi informacjami.

    WERYFIKACJA TWOJEGO WYBORU

Sprawdź uważnie czy spełniasz kryterium wieku wybranego kraju. To bardzo ważne, ponieważ jeśli Twoja data urodzenia nie mieści się w zakresie podanym przez kraj goszczący, nie będziemy mogli zakwalifikować Cię do wybranego programu. Zweryfikuj te dane zanim uiścisz opłatę rekrutacyjną. Wymogi poszczególnych krajów goszczących dotyczące wieku uczestnika znajdziesz tutaj.

Jeśli okaże się, że Twoja data urodzenia nie mieści się w wyznaczonych limitach, nie martw się – na tym etapie możesz jeszcze zmienić wybrany kraj zaznaczając nowy wybór w II etapie rekrutacji w pełnej aplikacji on-line.

II ETAP do 8 grudnia 2017 PEŁNA APLIKACJA

Chcielibyśmy poznać Twoje pasje, Twoje otoczenie, jak również Twoje motywy przystąpienia do programu. Otrzymasz dostęp do pełnej aplikacji on-line, którą należy wypełnić w języku angielskim. Zawiera ona pytania dotyczące Ciebie, Twoich pasji i zainteresowań, Twojej rodziny, zdrowia i przebiegu edukacji. Na tym etapie konieczne jest otrzymanie pisemnej zgody szkoły na udział w programie oraz zaświadczenia od lekarza rodzinnego. Wszystkie formularze znajdują się w aplikacji.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 8 grudnia. Aplikacje przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Link do aplikacji wyślemy do Ciebie po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

    OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z zakwalifikowaniem do programu wynosi 50,00 zł i należy ją uiścić na poniższy rachunek bankowy. Stan wpłat jest weryfikowany raz na tydzień, dlatego przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres [email protected] skróci czas oczekiwania na link do pełnej aplikacji. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Opłaty przyjmowane są do 30 listopada.

Właściciel konta: Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe Piekary 2, 32-060 Liszki

Nazwa banku: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA, ul.Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin

Numer rachunku: 56 1930 1695 2500 0578 5843 0002

Tytuł przelewu: Rekrutacja AFS 2018/19, imię i nazwisko
Kwota: 50,00 zł

  13 grudnia 2017 WYNIKI II ETAPU

Wyniki II etapu zostaną wysłane w dniu 13 grudnia na adres mailowy podany w aplikacji.

 III ETAP 6-7 stycznia 2018 SEMINARIUM REKRUTACYJNE

Do tego momentu będziemy znali Cię jedynie z opisów w aplikacji, a bardzo chcielibyśmy poznać Cię osobiście. Jeśli zakwalifikujesz się do III etapu otrzymasz od nas zaproszenie na seminarium rekrutacyjne. Udział w nim jest obowiązkowy.

do 18 grudnia 2017 OPŁATA ZA UDZIAŁ W SEMINARIUM REKRUTACYJNYM

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium rekrutacyjnym zobowiązane są dokonać opłaty seminaryjnej. Opłata wynosi 150,00 zł i należy ją uiścić do 18 grudnia. Brak wpłaty do 18 grudnia skutkuje skreśleniem z listy uczestników seminarium rekrutacyjnego.

Opłata seminaryjna obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę oraz program podczas dwudniowego seminarium rekrutacyjnego, dlatego należy pamiętać, że opłata jest bezzwrotna, tzn. w przypadku niezakwalifikowania do programu lub rezygnacji z udziału kandydat nie otrzymuje zwrotu.

19 stycznia 2018 WYNIKI III ETAPU

Po dwóch tygodniach od zakończenia seminarium rekrutacyjnego otrzymasz od nas decyzję o wstępnej kwalifikacji do programu. W ciągu 7 dni należy potwierdzić udział w programie, do którego zostałeś wstępnie zakwalifikowany.

  2, 9 lutego 2018 SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RODZICAMI, PODPISANIE UMOWY

Rodzice kandydatów, którzy otrzymali decyzję o wstępnej kwalifikacji otrzymają zaproszenie na spotkanie informacyjne. Obecność jest obowiązkowa. Do wyboru będą dwa terminy spotkań – 2 lutego w Warszawie i 9 lutego w Krakowie.

  styczeń-luty 2018 WIZYTY WOLONTARIUSZY

Nasi wolontariusze odwiedzą Cię w domu. Podczas indywidualnego spotkania Twoja rodzina będzie mogła lepiej poznać naszą organizację i zapytać o szczegóły wyjazdu.

IV ETAP maj 2018 OSTATECZNA DECYZJA O PRZYJĘCIU DO PROGRAMU

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do programu podejmuje kraj goszczący na podstawie dotychczasowego przebiegu rekrutacji (pełnej aplikacji oraz wyników seminarium rekrutacyjnego). Informacje o ostatecznym zakwalifikowaniu otrzymasz w maju.