years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Dzięki położeniu na styku regionów: europejskiego i afrykańskiego, śródziemnomorskiego i atlantyckiego w Hiszpanii rozwinęła się bardzo ciekawa i zróżnicowana kultura. Przemierzając kraj natrafimy na wioski rybackie w Galicji, nocne kluby w Madrycie, ośrodki turystyczne na wybrzeżu Morza Śródziemnego, tancerzy flamenco w Andaluzji, nowoczesną Barcelonę czy walki byków w wielu częściach kraju. Istnieją cztery języki urzędowe – hiszpański, kataloński, galicyjski i baskijski, siedemnaście regionów politycznych, różne kuchnie, architektury, muzykę czy style życia. Hiszpania to kraj wielokulturowy i wielojęzyczny, a AFS rozmieszcza swoich uczniów we wszystkich rodzajach społeczności, nawet takich, gdzie hiszpański nie jest językiem używanym w domu i szkole. Normalny czas pracy i zajęć szkolnych jest zupełnie inny niż w większości krajów Europy, choćby ze względu na codzienną sjestę, zwykle w godzinach 14-17.

Uczestnik programu spędza okres 10 miesięcy za granicą. Mieszka w rodzinie goszczącej i uczęszcza obowiązkowo do szkoły. Podczas pobytu za granicą uczeń ma nieustanny kontakt z obcym językiem oraz jest zanurzony w nowej kulturze i panujących tam zwyczajach. Ma okazję uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych, świętach okolicznościowych, może podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz angażować się w działania w miejscowych organizacjach.

Na podstawie tych doświadczeń uczeń buduje w sobie postawę wyrozumiałości i poszanowania dla innych ludzi i kultur. Poprzez możliwość doświadczenia nowej kultury jako ktoś z zewnątrz, zyskuje także szersze spojrzenia na kulturę własnego kraju i regionu.

Celem programu AFS jest międzykulturowe uczenie się oraz wykorzystanie tych doświadczeń w przyszłości.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 8.03.2000 a 8.09.2002. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia ucznia do szkoły.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka Wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Cultural Tours
 • Mundurek szkolny