Organizacja AFS pomaga młodym ludziom wyjechać za granicę bez względu na ich sytuację finansową. W związku z tym, AFS współpracuje z przedsiębiorstwami oraz indywidualnymi darczyńcami, by pomóc w sfinansowaniu programu oferując pełne i częściowe stypendia.

afs

Dofinansowanie Stowarzyszenia AFS Polska

Stowarzyszenie oferuje częściowe dofinansowanie dla osób, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów programu.

W przypadku ubiegania się dofinansowanie należy dołączyć do aplikacji online podanie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia zawierające uzasadnienie prośby oraz opis rzeczywistej sytuacji finansowej rodziny wraz z właściwymi dokumentami – PIT za 2016 rok i zaświadczenie o dochodach z US.

Osoby starające się o stypendium zobowiązane są do goszczenia ucznia lub znalezienia innej rodziny goszczącej (w terminie do 30.04.2018).

afs-isl

Stypendium AFS Islandia

AFS na Islandii oferuje jedno częściowe dofinansowanie w wysokości 50% ceny programu. Dofinansowanie odbywa się w ramach projektu budowania partnerstwa pomiędzy Polską i Islandią.

W przypadku ubiegania się dofinansowanie należy dołączyć do aplikacji online opis własnego projektu promocji Polski na Islandii, którego realizacja będzie możliwa w trakcie programu AFS  Należy uwzględnić własne pomysły i spodziewane efekty działań. Opis może być dołączony w formie pisemnej (max. 3 strony A4) lub filmu wideo.

fundacja

Stypendium Fundacji im. ks. Siemaszki

Fundacja oferuje częściowe stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów programu.

W przypadku ubiegania się stypendium Fundacji należy dołączyć do aplikacji online podanie skierowane do Zarządu Fundacji zawierające uzasadnienie prośby wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuacje materialną (PIT za 2016 rok i zaświadczenie o dochodach z US).

tdj

Stypendium Fundacji TDJ

Fundacja oferuje pełne stypendia wyłącznie dla dzieci pracowników firmy TDJ.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o skontaktowanie się z Fundacją.

ferrero

Stypendium FERRERO

Firma oferuje pełne stypendia wyłącznie dla dzieci swoich pracowników.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o skontaktowanie się z właściwym działem firmy.

zeiss

Stypendium ZEISS

Firma oferuje stypendia wyłącznie dla dzieci swoich pracowników.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o skontaktowanie się z właściwym działem firmy. Dodatkowym elementem rekrutacji jest przesłanie listu motywacyjnego do firmy ZEISS.

ego_logo_en_215x651

Stypendium EGO

Firma oferuje częściowe stypendia wyłącznie dla dzieci swoich pracowników.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o skontaktowanie się z właściwym działem firmy.