Stypendia w 2017 roku

Stypendium Stowarzyszenia AFS Polska Programy Międzykulturowe

Stowarzyszenie oferuje częściowe stypendia dla osób, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów programu.

W przypadku ubiegania się stypendium AFS Polska należy dołączyć do aplikacji online podanie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia zawierające uzasadnienie prośby wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuacje materialną (PIT za rok 2015 i zaświadczenie o dochodach z US). Osoby starające się o stypendium zobowiązane są do goszczenia ucznia lub znalezienia innej rodziny goszczącej (w terminie do 30.04.2017).

Stypendium Fundacji im. ks. Siemaszki

Fundacja oferuje częściowe stypendia dla osób, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów programu.

W przypadku ubiegania się stypendium Fundacji należy dołączyć do aplikacji online podanie skierowane do Zarządu Fundacji zawierające uzasadnienie prośby wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuacje materialną (PIT za rok 2015 i zaświadczenie o dochodach z US).

Stypendium Fundacji TDJ

Fundacja oferuje pełne stypendia wyłącznie dla dzieci pracowników firmy TDJ. W przypadku zainteresowania programem prosimy o skontaktowanie się z Fundacją.

Stypendium FERRERO

Firma oferuje pełne stypendia wyłącznie dla dzieci swoich pracowników. W przypadku zainteresowania programem prosimy o skontaktowanie się z właściwym działem firmy.

Stypendium ZEISS

Firma oferuje pełne stypendia wyłącznie dla dzieci swoich pracowników. W przypadku zainteresowania programem prosimy o skontaktowanie się z właściwym działem firmy.

Dodatkowym elementem rekrutacji jest przesłanie listu motywacyjnego do firmy ZEISS.

Stypendium AFS Islandia

AFS na Islandii oferuje jedno pełne stypendium w ramach projektu budowania partnerstwa pomiędzy Polską i Islandią. Wkrótce pojawi się więcej szczegółów o projekcie.