Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 7 października 2017 roku w Piekarach, w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000.

 PROGRAM
11.00-12.00 SPOTKANIE TRENERÓW AFS POLSKA
12.00-13.00

 

AFS W REGIONACH
spotkanie informacyjne (nieobowiązkowe)
role w Regionie
budżet Regionu
kalendarz Regionu
13.00 – 13.45 przerwa / poczęstunek
13.45 – 14.00 weryfikacja obecności Członków
14.00 – 17.00
WALNE ZEBRANIE
(obowiązkowe dla Członków)

 • otwarcie Nadzwyczajnego Zebrania
 • sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu
 • prezentacja budżetu
 • przedstawienie struktury organizacji
 •  przedstawienie planu rozwoju dla wolontariuszy
 •  przedstawienie nowego statutu
 • głosowanie nad nowym Statutem

sprawozdanie ze szkolenia w Finlandii
sprawozdanie z VSS na Islandii
ogłoszenie konkursu dla wolontariuszy
wybór koloru nowego T-shirta AFS Polska

 

IMG_0557

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

  (można zaznaczyc jedną, dwie lub trzy odpowiedzi)

DOKUMENTY (będą możliwe do pobrania od 22 września 2017)

 1. EDUCATION

  projekt nowego statutu (do pobrania na WoCa)

 2. STUDENTS

  budżet (do pobrania na WoCa)

 3. VOLUNTEER

  struktura organizacyjna

 4. HOST_AN_AFSER

  plan rozwoju dla wolontariuszy (zostanie opublikowany 27 września)

Uwaga! Obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkiem Członka Stowarzyszenia

Wszystkich wolontariuszy oraz osoby zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem zapraszamy do udziału w spotkaniu i jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Statutem, udział w Walnym Zebraniu jest obowiązkiem Członka Zwyczajnego.

STU_GLOBAL

Zasady zwrotu kosztów dojazdu Członków

Zwrot kosztów podróży dokonywany jest po przedstawieniu biletów komunikacji zbiorowej, w klasie drugiej (ekonomicznej). W przypadku podróży samochodem, w celu uzyskania zwrotu należy przedłożyć wypełniony druk „Rozliczenie kosztów poniesionych przez wolontariusza”. Zwrot kosztów dokonywany jest do wysokości ceny biletu komunikacji zbiorowej na trasie (cena biletu PKP). Druk będzie dostępny podczas spotkania. Zwrot dokonywany jest na konto bankowe po przedłożeniu oryginalnych biletów. Bilety można przesyłać do 21 października 2017 na adres siedziby Stowarzyszenia. Bilety przesłane po tym terminie nie podlegają rozliczeniu.