Podczas jednego z sierpniowych weekendów przeprowadziliśmy dla naszych wolontariuszy szkolenie, które pozwoliło im zostać mentorami dla uczniów z wymiany. AFS zapewnia każdemu uczniowi, wyjeżdżającemu na wymianę międzykulturową całoroczne, osobiste wsparcie wolontariusza – mentora, który prowadzi ucznia przez swoje doświadczenie w kraju goszczącym.

Kim jest mentor? Po co uczniom mentorzy? Jak pomagać uczniom w ich międzykulturowym doświadczeniu? Jaka jest rola mentora podczas wymiany AFS?

Na te i inne pytania nasi wolontariusze otrzymali odpowiedzi podczas weekendu pełnego warsztatów. Teraz są jeszcze bardziej gotowi, na wspieranie 34 uczniów z różnych krajów, których gościmy przez ten rok w Polsce!