Magdalena Woźniak jest pierwszą stypendystką, która dzięki wsparciu Fundacji TDJ (tdj.pl/fundacja) mogła wziąć udział w rocznym programie wymiany AFS w USA. Stypednium udzielane jest w ramach programu Fundacji „Stypednium College” i dedykowane jest dzieciom pracowników spółek TDJ.

Mamy nadzieję,  że pozytywne doświadczenie Magdaleny, będzie stanowiło solidną podstawę do dalszej współpracy z Fundacją TDJ.

Poniżej zamieszczamy artykuł Magdy, który został opublikowany w listopadowym wydaniu magazynu Fundacji TDJ „Grant”. Zapraszamy do lektury!