Szanowni Państwo, Drodzy Wolontariusze,

Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe siedzibą w Krakowie (Piekary 2, 32-060 Liszki) wraz z AFS International oraz organizacjami partnerskimi AFS, przywiązuje szczególną uwagę do prywatności uczestników, wolontariuszy oraz innych osób i instytucji korzystających w programów AFS lub w inny sposób współpracującymi z AFS w Polsce i na świecie.

Zależy nam również, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe były dla Państwa przejrzyste. Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  o Ochronie Danych Osobowych (RODO)   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  RODO ma na celu przede wszystkim zapewnić jak najwyższą dbałość o ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania.

Polityce Prywatności AFS znajdą Państwo informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Państwu prawa i obowiązki.

Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych jest Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe siedzibą w Krakowie (Piekary 2, 32-060 Liszki).

W każdej chwili przysługuje Państwu dostęp do danych osobowych, które posiadamy. Na wezwanie można otrzymać kopię posiadanych przez nas Państwa danych osobowych.

Zawsze można się także zwrócić do nas z prośbą o informacje o celu przetwarzania Państwa danych, rodzaju danych jakie przetwarzamy, komu przekazujemy dane, oraz informacje o okresie w jakim planujemy przechowywać dane. Prosimy pamiętać,  ze przysługuje Państwu niezbywalne prawo do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już nam potrzebne do celów, dla których je otrzymaliśmy lub jeśli zgoda na ich przetwarzanie zostanie cofnięta.

Państwa dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia przysługujących Państwu praw lub wolności.

W szczególności zabezpieczamy Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą. Bezpieczeństwo transmisji danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL

Jeżeli mają Państwo dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected] lub na nasz adres pocztowy: Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe, Piekary 2,  32-060 Liszki