W dniach 14 – 22 października 2018r, Karolina, nasza niezastąpiona Wolontariuszka, brała udział w szkoleniu Training for Trainers – „Blended Learning for Intercultural Competence” organizowanym przez fundację EFIL. W tym roku, oprócz pogłębiania kompetencji trenerskich, działania kadry szkoleniowej Training for Trainers położyły szczególny nacisk na rozwój umiejętności posługiwania się metodami online, po to, by wolontariusze mogli poszerzyć swój zasięg, a także iść z duchem technologii. Wszystkim działaniom przyświecała idea rozpatrzenia kwestii o podłożu międzykulturowym, które dotąd nie były jeszcze poruszane przez AFS. Zanim doszło do właściwej części programu, czyli 8-dniowego szkolenia w czeskiej Pradze, uczestnicy musieli zapoznać się z kursem internetowym „Developing Intercultural Competence through E-learning (DICE)”, którego teoria w dużej mierze opierała się o rekomendacje z „Expert Meeting 2018 – New angles in intercultural education”, którego członkami byli wiodący edukatorzy związani z AFS. Zwieńczeniem Training for Trainers było zaprojektowanie autorskich warsztatów i przeprowadzenie ich podczas wydarzenia organizowanego przez AFS Czech Republic o nazwie „MegaVikend”, które jest tamtejszym odpowiednikiem naszej „Akademii.”