years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Uczestnicy przyjeżdżają do Egiptu na 4 tygodnie w lecie, mieszkają z rodzinami goszczącymi, uczą się języka arabskiego i uczestniczą w różnych wydarzeniach kulturalnych w lokalnej społeczności.

Zapraszamy uczestników, którzy chcieliby przyjechać do kraju faraonów i są zainteresowani poznawaniem kultury egipskiej. Podczas programu uczestnicy będą uczyć się języka arabskiego i mieszkać przez 4 tygodnie z egipskimi rodzinami goszczącymi
Program ten pozwoli uczestnikom uczestniczyć w zajęciach z języka arabskiego (łącznie 60 godzin) i ćwiczyć umiejętności mówienia poprzez ekscytujące zajęcia w społecznościach goszczących i rodzinach goszczących.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 2 lipca 2002 a 2 lipca 2005. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący.