years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

„Litwo, ojczyzno moja…”

Wybierając program na Litwę będziesz miał okazję poznać ciekawą i skomplikowaną historię łączącą Polskę i Litwę, która sprawiła, że „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicz rozpoczyna się właśnie od apostrofy do tego kraju, jako do ojczyzny pisarza.

Związki Polski i Litwy są też bardzo widoczne w dwóch historycznych i zabytkowych miastach litewskich – Wilnie i Kownie. Zapoznanie się z tym, jak nasi sąsiedzi odbierają łączącą dwa kraje historię jest niewątpliwie bardzo ciekawą lekcją zrozumienia różnic międzykulturowych.

Litwa to również piękne i naturalne krajobrazy – zaczną część terenu pokrywają parki narodowe i rezerwaty przyrody. Litwini lubią podziwiać je z wysokości – baloniarstwo jest tam drugim (po koszykówce) sportem narodowym!

 

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 1 stycznia 2002 a 21 sierpniem 2005. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia