years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Jeśli chcesz poznać nasz bogaty kulturowo i różnorodny kraj, dwumiesięczny  program może być właśnie dla Ciebie. Poznasz wieloetniczne społeczeństwo, które obejmuje różne kultury, języki i religie. Uczniowie będą przyjmowani przez rodziny goszczące i będą uczęsczali do lokalnej szkoły przez okres dwóch miesięcy, umożliwiając im pełne zanurzenie się w życiu społecznym i rodzinnym w Afryce Południowej w ciągu 8 tygodni.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 9 stycznia 2003 a 9 lipca 2005. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Miejsce w szkole
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Mundurek szkolny