years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Bośnia i Hercegowina podzielona jest na dwa regiony: Bośnia zajmuje zdecydowaną większość kraju głównie na północy, a Hercegowina pozostałe terytorium na południu. Ten podział powoduje istnienie trzech, bardzo podobnych do siebie, oficjalnych języków. Przekonasz się, że poprzez naukę choćby jednego z nich, będziesz w stanie zrozumieć każdy! Bośniacy kochają zawzięte dyskusje i dzielenie się swoimi opiniami. Płaski na północy krajobraz rekompensuje górzysty wschód – najwyższym szczytem jest Maglic (2386 m n.p.m.) na granicy z Czarnogórą. Bośnia i Hercegowina jest ojczyzną Gorana Bregovica, pioniera muzyki cygańskiej, która stanowi świetne połączenie kultur Europy Zachodniej i Wschodniej. Przez wielki wpływy kultury rzymskiej, bizantyjskiej, tureckiej i austro-węgierskiej odcisnęły piętno w architekturze, języku, kuchni i religii kraju. Miasta w Bośni i Hercegowinie nie są zwykle bardzo duże, większość rodzin mieszka w okolicach wiejskich i dojeżdża do pracy czy szkoły do większych miast.

Uczestnik programu spędza okres 3 miesięcy za granicą. Mieszka w rodzinie goszczącej i uczęszcza obowiązkowo do szkoły. Podczas pobytu za granicą uczeń ma nieustanny kontakt z obcym językiem oraz jest zanurzony w nowej kulturze i panujących tam zwyczajach. Ma okazję uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych, świętach okolicznościowych, może podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz angażować się w działania w miejscowych organizacjach.

Na podstawie tych doświadczeń uczeń buduje w sobie postawę wyrozumiałości i poszanowania dla innych ludzi i kultur. Poprzez możliwość doświadczenia nowej kultury jako ktoś z zewnątrz, zyskuje także szersze spojrzenia na kulturę własnego kraju i regionu.

Celem programu AFS jest międzykulturowe uczenie się oraz wykorzystanie tych doświadczeń w przyszłości.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 1.12.1999 a 1.06.2003. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia ucznia do szkoły.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny