years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Japan is made up of four main islands: Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu as well as numerous smaller islands. Although the country’s rocky landscape is cluttered with urban sprawl, the Japanese revere natural beauty, and they preserve ancient, graceful gardens, castles and shrines everywhere. The Japanese are dutiful, hardworking, honest and always mannerly. Indeed, their tradition of etiquette is so complex that they expect foreigners to commit gaffes and seldom take offense when it happens. Their respect for duty and tradition helps shape austere flower arrangements and minutely scripted tea ceremonies—as well as the production of top-rated cars and state-of-the-art electronics. A perfect symbol of Japan’s East/West synthesis: fast-food restaurants sell pizzas topped with octopus.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 20 kwietnia 2002 a 20 marca 2004. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny