years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Program PEACE to program trymestralny (3-miesięczny), który pomaga uczestnikom w stawaniu się aktywnymi obywatelami świata. Jest to międzykulturowy program oparty na uczęszczaniu do szkoły i pobycie u rodziny goszczącej. Uczestnicy zachęcani są do zaangażowania się w pracę na rzecz środowiska i społeczności lokalnej, a także do rozwijania kompetencji w dziedzinie Globalnego Obywatelstwa.

Program PEACE różni się od innych programów AFS skupieniem na tematyce Globalnego Obywatelstwa i zaangażowaniu się w społeczności kraju goszczącego. Uczestnicy będą pracować nad dwoma projektami: “GCE in You’ i “Active Project”.

GCE in You
Uczestnicy poproszeni są o wybranie z listy interesującego ich tematu, nad którym chcieliby/chciałyby pracować. Z założenia uczestnik zaczyna opracowywać wybrany temat jeszcze przed rozpoczęciem programu, dzięki czemu przybywa do kraju z wiedzą dotyczącą tematu i może kontynuować jego poznawanie w społeczności goszczącej. Temat może być omawiany z rodziną goszczącą, szkołą goszczącą, wolontariuszami i ekspertami/profesjonalistami w danej dziedzinie.

Jest to pierwszy krok w relacjach ze społecznością goszczącą i pozwala na stworzenie zadań dla ucznia/uczennicy w początkowym okresie programu.
Badania w zakresie wybranego tematu powinny być połączone z Active Project, ale nie jest to wymóg.

Możliwe tematy w Malezji:

 1. Środowisko
 2. Uchodźcy
 3. Edukacja
 4. Wzmacnianie pozycji młodzieży

ACTIVE Project
ACTIVE Project zachęca uczestników do bycia aktywnym w społeczności goszczącej. Uczestnicy powinni zrealizować około 10 godzin wolontariatu, który zorganizowany będzie lub znaleziony przy pomocy miejscowych wolontariuszy w regionie goszczącym.

Uczestnicy zrealizować mogą projekt podczas ferii lub w godzinach popołudniowych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy trwania programu.
Projekt może być zrealizowany w szkołach lub z zewnętrznymi organizacjami lokalnymi.

Przykłady projektów:

 1. Asystenci nauczyciela w szkołach;
 2. Lekcje języka dla uczniów w szkołach;
 3. Schroniska dla zwierząt;
 4. Problemy środowiskowe;
 5. Przedszkola
 6. Domy starości

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 6 marca 2001 a 6 lutego 2003. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny