years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

The PEACE program is a trimester program (3 months program) that aids participants in becoming active global citizens. It is an inclusive intercultural school-based program with a host family stay and students will be encouraged to engage in social, environmental and communal service and develop competences in the field of Global Citizenship. The age of the participant(s) would be from 15 – 18 years old.

The PEACE project distinguishes itself from other AFS programs with its focus on Global Citizenship and active engagement in the hosting community. In fact, the participants will be working on two projects called “GCE on You” and “Active Project”.

GCE in You
Students are asked to select a topic from the provided list that is of interest to them and would like to work on. The idea is that the selected topic is being explored in the home country before the programme starts. Then the student arrives to the host country with knowledge on the selected topic and can continue to explore it in the host community. It can be compared, discussed with host family, host school, volunteers and experts/professionals on the selected topic. It gives an entry point for the student to the hosting community and gives tasks for the student in the initial period of the programme. The research done on the selected topic will ideally be linked to the Active Project, but it is not a must.

Possible topics in Malaysia:

 1. Environment
 2. Refugees
 3. Education
 4. Youth empowerment
 5. Children and women’s rights

ACTIVE Project
It engages participants to be active in their hosting community. Participants should cover around 10-hour voluntary service organized/found with the help of the local volunteers in the hosting chapter. Participants can carry out the project during a school break or during the last two months of their programme in the afternoon. It can be done in schools or with external local organizations.

Examples of the projects:

 1. Teaching assistant in schools;
 2. Language classes for local students in schools;
 3. Animal shelters;
 4. Environmental issues;
 5. Kindergartens/ children’s care;
 6. Homes for the aged

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 6 marca 2001 a 6 lutego 2003. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny