years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

The Soviet empire is gone, but even without its satellite nations, Russia remains so vast that it covers one-eighth of the world’s surface, extending across 11 time zones. Travelers need a week to ride the Trans-Siberian Railway from one end to the other. Having thrown off Communism, Russians are now grappling with democracy, private industry, free-market economics, and a government that no longer guarantees jobs or incomes. Russians who can negotiate this new system have become rich, but many others are struggling. At the same time, big cities such as Moscow and St. Petersburg are energetic and exuberant, and young artists there are tasting freedoms denied not long ago to such world-renowned artists as Prokofiev and Shostakovich, Solzhenitsyn and Pasternak. Buffeted by these social upheavals, Russians can be curt with strangers but are warm and generous with friends—and they make friends easily.

Program trymestralny PEACE jest wyjątkowy!

Jego cele:

 1. Promowanie Aktywnego Europejskiego Obywatelstwa
 2. Wzmocnienie kształcenia nieformalnego w Europie
 3. Zdobycie szerszego konceptu Europy oraz docenienie zróżnicowania w Europie przez uczestników

Pod koniec programu uczestnicy biorą udział w 4-dniowym obozie niedaleko Brukseli w Belgii. Do obozu końcowego przystąpią wszyscy uczestnicy goszczeni w Europie (zarówno z Europy, jak i z Azji). Obóz obejmuje seminaria i wykłady dotyczące edukacji świadomych postaw obywatelskich (European Citizenship Education – ECE), a także wizytę w europejskich instytucjach w Brukseli. Uczestnicy będą mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie na temat świadomości postaw obywatelskich.

Dowiedz się więcej o programie trymestralnym PEACE (European Track).

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 1 marca 2003 a 1 marca 2006 (program trymestralny), 21 lutego 2003 a 21 lutego 2006 (program roczny), – a – (program semestralny). Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Zdobądź stypendium AFS na program roczny! Przewidujemy 1 stypendium na program roczny – spędź 310 dni w Rosji za 3 850 €*!
*Cena regularna to 6 200 €.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny