years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Imperium radzieckie zniknęło już kilkadziesiąt lat temu, ale Rosja nadal pozostaje tak rozległa, że zajmuje jedną ósmą powierzchni świata, rozciągając się na 11 stref czasowych. Podróżujący potrzebują aż tygodnia, aby przejechać się koleją transsyberyjską z jednego końca na drugi. Po odrzuceniu komunizmu Rosjanie zmagają się teraz z demokracją, prywatnym przemysłem, gospodarką wolnorynkową i rządem, który nie gwarantuje już miejsc pracy ani dochodów. Rosjanie, którzy potrafią poruszać się w tym nowym system, stali się bogaci, ale wielu innych z trudem wiąże koniec z końcem.

Duże miasta, takie jak Moskwa i Sankt Petersburg, są energiczne i żywiołowe, działa tam wielu młodych artystów. Rosjanie, doświadczeni konfliktami społecznymi, potrafią być powściągliwi wobec nieznajomych, ale są serdeczni i hojni dla przyjaciół – i łatwo nawiązują przyjaźnie.

——————————————————-

Program trymestralny PEACE jest wyjątkowy!

Jego cele:

 1. Promowanie Aktywnego Europejskiego Obywatelstwa
 2. Wzmocnienie kształcenia nieformalnego w Europie
 3. Zdobycie szerszego konceptu Europy oraz docenienie zróżnicowania w Europie przez uczestników

Pod koniec programu uczestnicy biorą udział w 4-dniowym obozie niedaleko Brukseli w Belgii. Do obozu końcowego przystąpią wszyscy uczestnicy goszczeni w Europie (zarówno z Europy, jak i z Azji). Obóz obejmuje seminaria i wykłady dotyczące edukacji świadomych postaw obywatelskich (European Citizenship Education – ECE), a także wizytę w europejskich instytucjach w Brukseli. Uczestnicy będą mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie na temat świadomości postaw obywatelskich.

Dowiedz się więcej o programie trymestralnym PEACE (European Track).

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika programu rocznego musi zawierać się między 20 lutego 2004 a 20 października 2006. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły. Od uczestników programu rocznego wymagana jest podstawowa znajomość języków angielskiego i rosyjskiego.

Data urodzenia uczestnika programu trymestralnego musi zawierać się między 1 marca 2004 a 4 marca 2007. Od uczestników programu trymestralnego wymagana jest średniozaawansowana znajomość języków angielskiego.

Uczestnicy programu trymestralnego kończą swój pobyt w Rosji 28 listopada. W dniach 28 listopada do 3 grudnia biorą udział w Campie w Brukseli.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny