STRESZCZENIE

 • AFS gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, które udostępniasz.
 • AFS gromadzi i wykorzystuje te dane osobowe w celu świadczenia przez AFS usług, w celach marketingowych i dotyczących komunikacji w zakresie takich usług, a także podczas prowadzenia badań.
 • Na potrzeby świadczenia usług AFS może przekazać takie dane osobowe organizacjom AFS oraz innym stronom zaangażowanym w świadczenie usług AFS na terenie twojego kraju lub innych państw.
 • AFS przekazuje te dane osobowe poza granice kraju, by bezpiecznie przechowywać je w innych krajach. Aktualnie dane przechowywane są w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Tajlandii
 • Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych osobowych oraz aktualizowania ich w dowolnej chwili.
 • W niektórych przypadkach masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
 • W celu zapewnienia ci wygodniejszego korzystania ze swoich stron internetowych AFS może wykorzystywać (należące do podmiotów zewnętrznych) pliki cookie oraz inne podobne techniki, by uzyskać od Ciebie informacje, gdy używasz tych stron.
 • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i na udostępnienie twoich danych osobowych zgodę wyrazić musi rodzic lub opiekun prawny, poproś rodzica lub opiekuna prawnego o taką zgodę.

Dane osobowe obejmują między innymi twoje imię i nazwisko, twój adres domowy i mailowy, twoją datę urodzenia, numer twojego telefonu (komórkowego), informacje o ukończonych szkołach i uczelniach, poziom wykształcenia, rok ukończenia szkoły, kierunek studiów, odnośniki do mediów społecznościowych, przedstawiające Cię zdjęcie/grafikę/nagranie, określone informacje dotyczące programu AFS (rodzaj, rok itd.), szczegóły dotyczące podróży, list motywacyjny, CV, określoną historię chorób oraz inne informacje medyczne, a także odpowiedzi na konkretne pytania.

Należy zwrócić uwagę, iż jest to jedynie streszczenie całej Polityki prywatności, które ma pozwolić odbiorcy na szybkie zrozumienie treści niniejszej Polityki prywatności. Streszczenie to nie zastępuje postanowień Polityki prywatności.

CELE I ZASTOSOWANIE

AFS Intercultural Programs, Inc. (wraz ze swoimi Organizacjami Partnerskimi oraz Podmiotem Zależnym, zgodnie z podaną niżej definicją tych terminów, zbiorczo określane tutaj jako „AFS”) stawia sobie za cel ochronę Twojej prywatności oraz strzeżenie Twoich danych osobowych. AFS nie ustaje w wysiłkach stworzenia szczegółowego, wydajnego i produktywnego środowiska online, wykorzystując w tym celu informacje, które udostępniasz nam w sposób odpowiedzialny. AFS z zaangażowaniem podchodzi do zadania uszanowania Twojej prywatności i dostosowania się do postanowień mających zastosowanie na świecie przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności.

Niniejszą Politykę prywatności udostępniamy w celu wyjaśnienia, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy, w jaki sposób wykorzystanie tych informacji może wpłynąć pozytywnie na wygodę użytkowania naszych stron internetowych oraz twoją relację z nami, komu i w jakim celu możemy te informacje udostępniać oraz jakie decyzje możesz podejmować w związku z wykorzystaniem przez nas tych informacji. Opisujemy także środki podejmowane przez nas z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa informacji oraz to, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności. Nasze praktyki odnośnie prywatności mogą się różnić na przestrzeni krajów, w których działamy, co wynika z dostosowania ich do lokalnych praktyk i wymogów prawnych. Służymy pomocą w podejmowaniu świadomych decyzji, prosimy więc o zapoznanie się z poniższymi rozdziałami.

AFS ONLINE
RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH
CEL GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I UJAWNIANIA
ZGODA
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA GRANICE KRAJU
DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I INNE PRAWA PODMIOTU DANYCH
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
TECHNOLOGIE SIECIOWE I PLIKI COOKIE
STRONY ZEWNĘTRZNE I STRONY ORGANIZACJI SIECIOWYCH
MAŁOLETNI I DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA
KONTAKT Z NAMI
AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

AFS Online 

AFS Intercultural Programs obsługuje wiele stron, bezpośrednio albo za pośrednictwem swoich Organizacji Partnerskich (na przykład AFS-USA itd.), Podmiotu Zależnego (Sentio itd.) lub zewnętrznych usługodawców. Obejmuje to między innymi podmioty dostępne na następujących domenach:

 • http://www.poland.afs.org/
 • http://www.afs.org/
 • http://www.afsglobal.org/
 • https://woca.afs.org/
 • http://sentionetwork.org/
 • http://sentiomembers.org
 • http://afsusa.org/
 • http://global.bridgeapp.com
 • http://global.northpass.com

Każda z tych stron może poprosić o dane osobowe i/lub gromadzić je w celu zapewnienia ci informacji oraz usług, jakich poszukujesz, lub by zwiększyć Twój komfort korzystania ze strony, jak opisano szczegółowo niżej. Część naszych stron (lub określonych podstron w ramach danej strony) przeznaczona jest dla ogółu użytkowników, podczas gdy inne strony lub podstrony przygotowane zostały z myślą o organizacjach będących częścią globalnej sieci organizacji wymiany AFS (oraz jej autoryzowanymi przedstawicielami) lub o wyznaczonych i upoważnionych podmiotach zewnętrznych, które współpracują ściśle z AFS w ramach obsługi międzykulturowych programów wymiany oraz zapewniania osobom indywidualnym usług online i pozasieciowych („Organizacje Partnerskie”), takich jak AFS-USA ze stroną internetową pod adresem afsusa.org. W ten sam sposób niektóre strony (lub określone stanowiące ich część podstrony) przeznaczone są jedynie dla zarejestrowanych użytkowników (na przykład dla spodziewanych, aktualnych lub byłych usługobiorców albo uczestników programów oferowanych przez AFS, jej Podmiot Zależny oraz Organizacje Partnerskie („Uczestnicy”)).

Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Podmiot Zależny” oznacza Sentio, Inc., organizację not for profit ustanowioną przez AFS Intercultural Programs, Inc., zajmującą się programami mobilnymi przeznaczonymi dla dorosłych użytkowników. Należy pamiętać, że Organizacje Partnerskie są odrębnymi prawnie podmiotami, stanowiącymi część międzynarodowej sieci organizacji AFS, które obsługują światowe programy międzykulturowe i inicjatywy AFS na podstawie wyznaczających standardy polityk i procedur ustanowionych przez AFS Intercultural Programs, Inc., zajmując się między innymi doborem Uczestników w różnych miejscach na świecie w odpowiedzi na wnioski Uczestników i w celu realizacji programów międzykulturowych i usług AFS. Więcej informacji znaleźć można tutaj: STRONY ZEWNĘTRZNE I STRONY ORGANIZACJI SIECIOWYCH

RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH

AFS gromadzi informacje dotyczące odwiedzających i użytkowników naszych stron, w tym Uczestników, oraz od podmiotów zewnętrznych, które współpracują z AFS w celu realizacji usług AFS, byśmy mogli dążyć do zagwarantowania jakości użytkowania (offline i online), która spełnia wymagania i oczekiwania naszych Uczestników oraz innych użytkowników. Informacje mogą być gromadzone w ramach: (i) realizacji usług programów AFS, (ii) realizacji wniosków dotyczących informacji, (iii) żądania lub oferowania usług, (iv) zgłoszeń do udziału w programach AFS lub rejestracji w tych programach, (v) składania wniosków związanych z okazją uczestnictwa w programie, (vi) komunikacji z nami (np. ankiety, prośby o dodatkowe informacje, oceny wniosków lub potwierdzenia rejestracji), (vii) sprostania osobistym preferencjom, (viii) realizacji wniosków o świadczenie usług, np. zapisania się do newslettera albo uczestnictwa w promocjach lub loterii, (ix) wykorzystania źródeł zewnętrznych, w tym gromadzenia informacji dostępnych na określonych portalach społecznościowych i innych stronach w celu lepszego zrozumienia twoich oczekiwań i tym samym skuteczniejszego ich spełniania, (x) aktualizowania twoich informacji, w tym danych kontaktowych, (xi) informowania  Cię na bieżąco i uwzględniania Cię w inicjatywach AFS lub (xii) przeprowadzania kampanii zbiórkowych.

To, o jakie dane osobowe Cię prosimy i jakie ich rodzaje gromadzimy, zależy od Twojego poziomu dostępu i uczestnictwa na naszych stronach (oraz od rodzaju udziału, usług, i informacji, jakie Cię interesują, na przykład zainteresowanie udziałem w inicjatywie lub programie międzykulturowej wymiany AFS). Informacje takie mogą obejmować twoje imię i nazwisko, hasło, adres domowy, adres miejsca pracy, adres e-mail, numer telefonu (stacjonarnego lub komórkowego), numer faksu, informacje geolokalizacyjne, datę urodzenia, płeć, ukończone szkoły i uczelnie, poziom wykształcenia, rok ukończenia szkoły, kierunek studiów, odnośniki do mediów społecznościowych: Facebooka, Twittera, Instagramu i/lub LinkedIn, przedstawiające cię zdjęcie/grafikę/nagranie, obywatelstwo, informacje paszportowe i wizowe, informacje ubezpieczeniowe, szczegółowe informacje dotyczące programu AFS (rodzaj, rok itd.), szczegóły dotyczące podróży, list motywacyjny, CV lub résumé, znajomość języków, aktualnie wykonywany zawód i inne istotne kwalifikacje, określoną historię chorób oraz inne informacje medyczne, ograniczenia żywieniowe, określone dane użycia – takie jak wyniki testów, oceny, zdobyte punkty, postęp – odpowiedzi na określone pytania oraz informacje dotyczące stylu życia, na przykład hobby, a także inne informacje niezbędne do realizacji specjalnych wniosków (np. stan zdrowia w kontekście niestandardowych wymogów zakwaterowania lub przygotowań podczas uczestnictwa w inicjatywie lub programie wymiany międzykulturowej AFS).

AFS może także gromadzić inne nieumożliwiające identyfikacji informacje na twój temat, takie jak użytkowanie przez ciebie naszych stron, preferencje dotyczące komunikacji, zbiorcze dane związane z korzystaniem przez ciebie z naszych usług, a także anonimowe odpowiedzi na pytania i ankiety.

Warto pamiętać o tym, by dla bezpieczeństwa informacji nie podawać w komunikacji elektronicznej jakichkolwiek danych dotyczących karty kredytowej, chyba że wyraźnie o to poprosimy w związku z procesem finalizowania transakcji na stronie AFS.

CEL GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I UJAWNIANIA

Gromadzenie i wykorzystywanie

AFS dokłada wszelkich starań, by udostępnić Ci informacje związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych przekazywanych przez odwiedzających podczas korzystania przez nich z naszych stron, produktów i usług lub od odwiedzających uzyskanych. Co do zasady nie prosimy o podanie informacji, jeśli jej nie potrzebujemy i jeśli nie zamierzamy jej użyć. Oto niektóre z głównych celów uzyskiwania przez nas Twoich danych osobowych:

 • realizacja naszych usług (online i poza siecią), takich jak odpowiadanie na wniosek, przetwarzanie informacji (np. gdy Uczestnicy wypełniają wniosek, składają prośbę o informacje lub skorzystanie z usług), organizacja miejsca pobytu w ramach programu (np. wybór rodzin goszczących i szkół), zapewnienie biorącemu udział w programie Uczestnikowi wsparcia, przyznawanie stypendiów oraz współpraca w tym celu z Organizacjami Sieciowymi, sponsorami i usługodawcami,
 • marketing i komunikacja z tobą w zakresie usług oferowanych przez AFS i zaufane podmioty zewnętrzne,
 • organizowanie kampanii zbiórkowych,
 • prowadzenie badań za pośrednictwem ankiet, kwestionariuszy i ocen, co ma na celu skuteczniejsze spełnianie Twoich oczekiwań oraz poprawę poziomu naszych stron, wygody użytkowania, różnych form komunikacji, kampanii i/lub inicjatyw promocyjnych,
 • docieranie do absolwentów oraz inne związane z kontaktem działania w celu informowania Cię na bieżąco i uwzględniania w inicjatywach AFS (takich jak kampanie, konferencje, publikacje, rekrutacja rodzin goszczących i wolontariuszy, nowe programy i usługi).

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas zasadnie niezbędny do realizacji naszych usług i związanych z kontaktem działań. Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, newsletterów oraz ankiet i ocen AFS – wystarczy w tym celu kliknąć odnośnik zawarty w takiej korespondencji lub skontaktować się z nami osobiście. Zawsze będziesz mieć wybór odnośnie tego, czy przekazać swoje dane osobowe, oraz w kwestii tego, jak się z tobą komunikujemy. Rezygnacja jednak może mieć wpływ na niektóre działania. Na przykład: niepodanie wymaganych informacji, takich jak imię i nazwisko, uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszenia.

Przetwarzanie i ujawnianie

W większości przypadków informacje, jakie udostępniasz, zostają dodane do lokalnej lub globalnej bazy danych AFS. W toku przetwarzania twoich danych osobowych konieczne może być przekazanie ich w zakresie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności Podmiotowi Zależnemu AFS, Organizacjom Partnerskim lub innym usługodawcom zewnętrznym zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach świata. O ile lokalne wymogi prawne nie stanowią inaczej, AFS lub podmioty zewnętrzne, które mogą otrzymywać Twoje informacje, zobowiązane są do przestrzegania mających zastosowanie przepisów, a Organizacje Partnerskie i Sentio zobowiązane są do respektowania względem twoich danych osobowych tych samych wymogów prywatności, jakie znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności. Co do zasady AFS nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie przekazuje w fizyczne posiadanie Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym poza włączonymi w proces Organizacjami Partnerskimi i usługodawcami (łącznie z organizacjami zewnętrznymi, z którymi AFS współpracuje w celu realizacji swoich programów), które muszą posiadać tę wiedzę, by świadczyć usługi i realizować wnioski zgłaszane przez ciebie lub przez AFS w ramach świadczenia wobec ciebie takich usług. Dla przykładu: możemy udostępnić (poprzez stronę internetową AFS) lub przesłać dane osobowe określonym włączonym w proces Organizacjom Partnerskim, które zostały przez ciebie w sposób jednoznaczny poproszone o przyjęcie takich informacji (lub upoważnione do tego) w związku z włączeniem Cię do programu AFS. Nie ustajemy w wysiłkach, by zagwarantować, że takie podmioty zewnętrzne będą udostępniać otrzymane dane innym współpracującym z nimi organizacjom lub osobom jedynie w celu obsługi związanego z AFS programu lub świadczenia innych usług AFS. Przekazanie danych osobowych bezpośrednio Organizacji Partnerskiej lub podmiotowi zewnętrznemu może nastąpić w toku uzyskiwania przez ciebie związanych z AFS usług, w którym to przypadku przed udostępnieniem swoich danych osobowych należy zapoznać się także z politykami prywatności odnośnych podmiotów i wyrazić zgodę na zawarte tam postanowienia.

Poza wspomnianymi wyżej przypadkami AFS może ujawnić Twoje dane także w innych sytuacjach, między innymi:

 • kiedy otrzymaliśmy Twoją zgodę,
 • w sytuacjach, gdy udostępnianie lub ujawnianie Twoich informacji jest konieczne do zaoferowania Ci usług, jakich oczekujesz (np. okazje zostanie wolontariuszem lub uczestnictwa w programie, loterie lub promocje),
 • gdy firmy lub usługodawcy realizujący działania biznesowe w imieniu AFS wymagają takich informacji (np. w zakresie przetwarzania kart kredytowych, obsługi klienta, zarządzania badaniami rynku lub organizowania baz danych),
 • w przypadku, gdy AFS zostanie połączone z inną firmą lub przez taką firmę przejęte,
 • w celu respektowania wymogów lub zobowiązań prawnych lub regulacyjnych w związku z mającym zastosowanie prawem, nakazem sądowym lub wezwaniem do sądu,
 • w nagłych wypadkach, takich jak zagrożenie życia, zdrowia lub własności osoby.
  Jeśli dane udostępniane są w wyżej opisany sposób, staramy się ograniczyć liczbę odbiorców oraz zakres przekazywanych danych do poziomu niezbędnego w celu spełnienia określonej funkcji. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wymagamy od podmiotów zewnętrznych ochrony twoich danych osobowych i przestrzegania mających zastosowanie przepisów i ustaleń dotyczących prywatności.

Od czasu do czasu wykorzystujemy i udostępniamy nieumożliwiające identyfikacji dane osobowe, jakie gromadzimy, w celu świadczenia usług oferowanych przez nas online i poza siecią, ulepszania funkcjonowania i zawartości naszych stron, dostosowywania naszych działań pod kątem indywidualnego użytkownika, analizowania trendów, zbierania szerokich informacji demograficznych, prowadzenia badań, zarządzania stronami oraz wzmocnienia naszych wysiłków marketingowych i brandingowych.

AFS World Café i Find an AFSer

AFS World Café [woca.afs.org] (oraz zawarta tam funkcja Find an AFSer) ma za zadanie pomagać członkom społeczności AFS w odnajdywaniu się, nawiązywaniu kontaktu i współpracy ponad granicami w dziedzinach wspólnego zainteresowania, co oznacza wspólne promowanie misji AFS. AFS World Café opiera się na platformie Telligent Community® zawierającej funkcje społecznościowe, takie jak blogi, fora, zgłaszanie pomysłów, dodawanie znajomych, galeria mediów czy aktualizowanie informacji profilowych.

Zalecamy kierowanie się zdrowym rozsądkiem podczas wysyłania wiadomości innym członkom platformy. Prosimy nie wykorzystywać znalezionych tu informacji w celu promowania jakichkolwiek produktów lub usług. AFS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub regulacje podmiotów zewnętrznych. Gdy jednak dobrowolnie udostępniasz dane osobowe na takich forach (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail itd.) będących częścią World Café, Find an AFSer lub listach mailingowych AFS, informacje takie mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, co może skutkować otrzymywaniem niechcianych wiadomości od innych użytkowników. AFS nie odpowiada za to, kto może się z Tobą skontaktować przy użyciu tych informacji. Wszelka rejestracja w ramach AFS World Café jest dobrowolna. Na liście Find an AFSer figurują jedynie osoby, które zarejestrowały się w AFS World Café. AFS nie dodaje osób do tej bazy, więc jeśli nie widzisz tam swojego znajomego, oznacza to, że nie zarejestrował się osobiście. Przesyłając informacje na AFS World Café (obrazy, filmy, tekst), wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych treści przez AFS w celu promowania misji i działań AFS, w tym ulepszania jakości użytkowania AFS World Café. Korzystając z dostępu do AFS World Café, zgadzasz się na respektowanie Zasad społeczności.

ZGODA

Wchodząc na nasze strony lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszej Polityki prywatności, które mogą być od czasu do czasu korygowane. Możemy także poprosić cię o wyrażenie zgody na warunki niniejszej Polityki prywatności oraz na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie przez nas określonych informacji, starając się uzyskać tę zgodę w sposób inny niż poprzez korzystanie przez Ciebie z naszych stron, na przykład na podstawie podpisanej przez Ciebie odrębnej umowy, poprzez kliknięcie opcji wyrażenia zgody lub podjęcie innego oznaczającego zgodę działania przed uzyskaniem przez ciebie dostępu do określonych stron lub podstron. Poza tym, jako że staramy się informować cię na bieżąco, możemy skontaktować się z tobą drogą pocztową, e-mailową, telefoniczną lub w dowolny inny sposób, by powiadomić Cię o usługach AFS, planowanych okazjach, inicjatywach, udoskonaleniach lub innych istotnych związanych z AFS kwestiach, które mogą cię zainteresować. Za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób mogą się z tobą także skontaktować Organizacje Partnerskie lub Sentio, by przekazać wiadomości istotne dla ciebie ze względu na Twoją chęć skorzystania z usług lub uzyskania informacji; możesz również otrzymać wiadomości od usługodawców zewnętrznych świadczących usługi na rzecz AFS, co regulowane jest przez polityki prywatności takich usługodawców. Oferujemy Ci możliwość niekorzystania z takich usług i niewnioskowania o takie informacje oraz do rezygnacji z części lub ze wszystkich takich wiadomości w przyszłości; w tym celu musisz kierować się instrukcjami zawartymi w naszych wiadomościach e-mail oraz w ramach innych metod komunikacji lub komunikacji z takimi podmiotami zewnętrznymi, ale możesz także skontaktować się z AFS bezpośrednio. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat i wymagana jest również zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, poproś o taką zgodę, zanim udostępnisz nam swoje dane osobowe. W takim przypadku AFS może również skontaktować się (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej) z Twoimi rodzicami lub prawnym opiekunem, by potwierdzić ich zgodę.

Jeśli Twoje miejsca zamieszkania znajduje się poza terenem Stanów Zjednoczonych, określone przepisy dotyczące prywatności danych mogą obligować nas do uzyskania twojej zgody, zanim wyślemy ci informacje, o które nie zostaliśmy przez ciebie poproszeni. W niektórych przypadkach Twoja zgoda będzie wynikała z charakteru usługi, żądanej informacji, zawartej transakcji lub z dobrowolnego przekazania danych w związku z prośbą lub działaniem. Poza tym Twoja zgoda zostanie uznana za udzieloną w zakresie naszej komunikacji z Tobą niezbędnej do zrealizowania zamówionych przez Ciebie usług i transakcji. Zgadzając się na warunki niniejszej Polityki Prywatności, wyrażasz w sposób jednoznaczny zgodę na gromadzenie informacji, które na podstawie określonych przepisów dotyczących prywatności danych uznawane są za dane wrażliwe (np. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne i problemy zdrowotne). Możesz nie wyrazić zgody na przekazywanie przez AFS Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym poza przypadkami, gdy: (i) usługodawcy zobowiązani są świadczyć zamówione przez Ciebie usługi lub udostępnić informacje, o dostęp do których wnioskujesz, wspólnie z AFS lub w imieniu AFS; (ii) ujawnienie wymagane jest na mocy prawa; (iii) podstawą ujawnienia są kwestie interesu państwowego, prawnego lub publicznego; (iv) ujawnienie jest niezbędne, by chronić żywotny interes osoby; (v) źródło zgromadzonych informacji jest powszechnie dostępne; (vi) ujawnienie dotyczy retrospektywnego przetwarzania informacji w celach historycznych, statystycznych lub zwiększenia jakości użytkowania; albo (vii) na ujawnienie wyraził zgodę organ nadzorczy w odpowiedniej jurysdykcji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA GRANICE KRAJU

Jako organizacja globalna dążymy do tego, by świadczyć usługi na twoją rzecz niezależnie od twojego miejsca zamieszkania. By to osiągnąć, ustanowiliśmy globalną sieć centrów danych, które przechowują część zawierającej dane osobowe dokumentacji na terenie Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Tajlandii, a potencjalnie również innych krajów świata. Dostęp do takich baz danych jest ograniczony i mogą go uzyskać jedynie pracownicy AFS, konsultanci, usługodawcy oraz ochotnicy, z zastrzeżeniem w przypadku wszystkich tych osób, że będą one wykorzystywać te dane wyłącznie do celów związanych z działaniami AFS oraz zarządzaniem programami AFS. Charakter naszej działalności wymaga od nas przetwarzania i przesyłania informacji na twój temat, w tym danych osobowych, a otrzymać je od nas mogą Organizacje Sieciowe, podmioty zewnętrzne oraz centra danych lub usługodawcy, a każdy z tych podmiotów może znajdować się poza twoim krajem zamieszkania Możemy przetwarzać i przesyłać twoje zgromadzone przez nas dane osobowe w krajach i do krajów niebędących krajem, w którym informacje te zostały uzyskane, łącznie z krajem właściwym dla Organizacji Sieciowej, która może włączyć cię do programu AFS; udostępniając AFS swoje dane osobowe podczas zgłoszenia zainteresowania takimi usługami lub informacjami, wyrażasz zgodę na wspomniane przesyłanie i przetwarzanie. Choć przepisy dotyczące ochrony danych i inne w tych krajach mogą nie być równie szczegółowe jak te w twoim kraju, AFS podejmie odpowiednie kroki mające na celu ochronę twoich danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności i mających zastosowanie przepisów.

DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I INNE PRAWA PODMIOTU DANYCH

Unijne Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych oraz stosowane w innych krajach przepisy dotyczące prywatności gwarantują podmiotowi danych określone prawa.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy przetwarzamy twoje dane osobowe albo uzyskać dostęp do takich danych, skontaktuj się z nami. Możesz także poprosić o dostęp do twoich danych osobowych lub informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii zgromadzonych na twój temat danych; podmiotów, które mogły otrzymać takie dane od AFS; źródła informacji (jeśli AFS nie uzyskało danych bezpośrednio od ciebie); przewidzianego czasu przetrzymywania danych. Masz prawo do korekty zapisu twoich obsługiwanych przez AFS danych osobowych, jeśli są one niezgodne z rzeczywistością. Możesz wnioskować, by AFS usunęło wszystkie dane lub zaprzestało przetwarzania ich, od czego istnieją pewne wyjątki. Możesz również zażyczyć sobie, by AFS zaprzestało wykorzystywania twoich danych w celach marketingowych. W wielu krajach masz prawo złożyć skargę we właściwej instytucji zajmującej się ochroną danych, jeżeli masz zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób AFS przetwarza twoje dane osobowe.

W celu zadbania o to, by twoje dane osobowe były zgodne z rzeczywistością i aktualne, doradzamy regularne przeglądanie i aktualizowanie danych zgodnie z potrzebą. Możesz przeglądać i aktualizować swoje dane online lub kontaktując się z nami. Możliwe jest także, że to my skontaktujemy się z tobą, prosząc o aktualizacje twoich danych. Nie chcemy dopuścić, by twoje dane osobowe były udostępniane w sposób nieupoważniony, dlatego możemy poprosić cię o przedstawienie dowodu tożsamości (lub innych materiałów weryfikujących). Dostępu do danych osobowych nie można udzielić przez telefon. Jeśli po przejrzeniu danych postanowisz dezaktywować lub usunąć profil/podanie albo zaktualizować swoje dane, zajmiemy się tym bez zbędnej zwłoki. Może się zdarzyć, że dane, o których usunięcie prosisz, zostaną zachowane w pewnych plikach na czas nieprzekraczający ustaleń prawnych. Poza tym niektóre rodzaje informacji mogą być przechowywane dłużej lub przez czas nieokreślony w ramach systemów kopii zapasowych lub w plikach dziennika, co jest konsekwencją ograniczeń technicznych lub zobowiązań prawnych albo finansowych. Z tego względu nie należy oczekiwać, że wszystkie dane osobowe zostaną w odpowiedzi na odpowiedni wniosek natychmiast usunięte z naszych baz danych.

Skorzystaj z podanych w dalszej części dokumentu informacji, by skontaktować się z nami, jeśli masz pytania dotyczące naszych praktyk związanych z prywatnością lub jeśli chcesz zgłosić wniosek.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

AFS zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna jest ochrona informacji, i na bieżąco weryfikuje oraz usprawnia techniczne, fizyczne i logistyczne regulaminy i procedury dotyczące tejże ochrony. Wszystkie należące do AFS strony internetowe oraz serwery korzystają z zabezpieczeń, które mają na celu chronić twoje dane osobowe przed przypadkowymi, powodującymi szkody, niewłaściwymi, niezgodnymi z prawem lub nieupoważnionymi: dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją, gdy dane te znajdują się pod naszą kontrolą. Choć „gwarancja bezpieczeństwa” nie istnieje, czy to w internecie, czy poza nim, chronimy twoje dane, wykorzystując adekwatne środki administracyjne, proceduralne oraz techniczne, w tym kontrolę haseł i szyfrowanie maksymalnie 256-bitowe (lub bardziej zaawansowane szyfrowanie, zgodnie z obowiązującymi w branży aktualnymi standardami) na podstawie certyfikatu wydanego przez Digicert Inc. Pozwala to na użycie protokołów Secure Sockets Layer (SSL), metody szyfrowania, która ma za zadanie pomóc w ochronie twoich danych przed przejęciem lub działaniem hakerów podczas transmisji tych informacji. Stosujemy zapory sieciowe, system wykrywania wtargnięć oraz oprogramowanie antywirusowe z ciągłymi aktualizacjami i monitorowaniem nieprawidłowości. Serwery fizyczne są ściśle chronione przy użyciu monitoringu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, we wszystkich lokalizacjach, z wykorzystaniem dodatkowych systemów elektryczności, klimatyzacji i przeciwpożarowych. Personel działu IT używa szyfrowania wszędzie, gdzie to możliwe, w celu uniemożliwienia bezpośredniego dostępu do informacji przechowywanych w bazach danych. Dostęp do przechowywanych w systemach danych opiera się na weryfikacji na podstawie niepowtarzającej się nazwy użytkownika oraz hasła. Użytkownicy mają dostęp jedynie do informacji zawartych w sektorze, za który odpowiadają. Zastosowane są też dostępne online umowy o poufności, na przykład jako potwierdzana kliknięciem zgoda, którą trzeba wyrazić podczas pierwszego logowania i później raz do roku, co ma zagwarantować, że określeni użytkownicy mający dostęp do wybranych danych zobowiązani są przestrzegać odpowiednich wymogów dotyczących poufności.

TECHNOLOGIE SIECIOWE I PLIKI COOKIE

AFS i jego partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystywać pliki cookie, niewidoczne piksele oraz funkcję web beacon w celu uzyskiwania informacji na twój temat, gdy przeglądasz nasze strony. Cookie to niewielki plik tekstowy wysyłany przez serwer do twojej przeglądarki i przechowywany na dysku twardym twojego komputera. Pliki cookie AFS przypisują twojemu komputerowi niepowtarzalny identyfikator, który staje się twoją kartą identyfikacyjną, gdy ponownie odwiedzasz stronę AFS.

Zadaniem plików cookie jest zaoszczędzenie twojego czasu, ponieważ pomagają nam zapewnić ci dostosowaną do ciebie obsługę i nie musisz przypominać nam o swoich preferencjach za każdym razem, gdy ponownie odwiedzasz nasze strony. Pliki cookie AFS nie mają możliwości uszkodzenia twoich plików i nie mogą odczytywać informacji zawartych w innych plikach na dysku twardym twojego komputera.

Pliki cookie mogą także pomóc nam dostosować do ciebie nasze strony internetowe w poniższy sposób:

 • pamiętają twoją nazwę użytkownika i hasło podczas kolejnych odwiedzin strony, dzięki czemu logowanie przebiega sprawniej,
 • dbają o właściwe wyświetlane treści i ramek,
 • gwarantują, że uzyskasz wszystkie poszukiwane informacje,
 • pomagają nam przesyłać ci wiadomości, które są istotne i zależne od twoich preferencji oraz lokalizacji.

Pliki cookie AFS ograniczają się tylko do naszych stron i nie mają na celu śledzenia twojej aktywności internetowej, gdy opuścisz strony AFS. Monitorujemy korzystanie z naszych stron w celu skuteczniejszego sprostania twoim oczekiwaniom i ułatwienia ci odnajdywania informacji w przyszłości. Pamiętaj, że poza AFS również inne podmioty zewnętrzne mogą zapisywać pliki cookie na dysku twardym twojego komputera. AFS nie odpowiada za obecność lub nieobecność plików cookie podmiotów zewnętrznych ani za możliwości techniczne oraz praktyki wykorzystywane przez takie podmioty w powiązaniu z ich plikami cookie.
Mogą być także wykorzystywane pliki cookie podmiotów zewnętrznych, zależnie od wyświetlanych treści. Oto przykłady: Google Analytics, Salesforce, Pardot, WordPress, Addthis, Mailchimp, Hotjar, Telligent Analytics, Ustream, Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Squarespace, Bridge, Amazon AWS, CloudFlare itd. Podobnie jak w przypadku większości innych stron nasze strony gromadzą określone informacje w sposób automatyczny i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te obejmują adresy IP, rodzaje używanych przeglądarek, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające i strony wyjścia, system operacyjny, znacznik czasu oraz zapis odwiedzonych stron. Wykorzystujemy te nieidentyfikujące użytkownika informacje do analizy tendencji, obsługi naszych stron internetowych, śledzenia aktywności użytkowników na różnych stronach oraz w celu gromadzenia informacji demograficznych dotyczących naszej traktowanej zbiorczo bazy użytkowników.

W niektórych naszych wiadomościach e-mail wykorzystujemy ukryte odnośniki, które po kliknięciu przenoszą użytkownika na jedną ze stron AFS. Gdy klient klika taki odnośnik, przechodzi przez nasz serwer i trafia na stronę docelową. Śledzimy dane klikania tych odnośników, by poznać poziom zainteresowania określonymi tematami i określić skuteczność naszej komunikacji z klientem. Jeśli nie chcesz by twoja aktywność była śledzona w ten sposób, po prostu nie klikaj odnośników tekstowych i graficznych w wiadomościach e-mail. Poza tym możemy stosować znaczniki pikselowe – niewielkie elementy graficzne – dzięki którym wiemy, jakie części naszych stron są odwiedzane i określić możemy skuteczność funkcji wyszukiwania. Znaczniki pikselowe pozwalają nam też wysyłać wiadomości w formacie, który nasi użytkownicy będą mogli odczytać. Znaczniki informują nas też o otwarciu wiadomości e-mail, co pozwala nam wysyłać klientom tylko te wiadomości, które ich interesują.

Jeśli wolisz nie korzystać z zalet plików cookie, można odpowiednio dostosować przeglądarkę internetową. Zależnie od używanej przeglądarki możliwe jest skonfigurowanie jej w taki sposób, że: (i) będzie można zatwierdzać i odrzucać na bieżąco pliki cookie lub (ii) odrzucać będzie wszystkie pliki cookie. Po szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa plików cookie zgłoś się do dostawcy lub producenta twojej przeglądarki. Pamiętaj również, że po odrzuceniu plików cookie niektóre transakcje na naszych stronach nie będą możliwe, a strony mogą przestać zapamiętywać twoją przeglądarkę.

AFS stosuje także niewidoczne piksele, czyli tak zwane „web beacons”, by policzyć, jak wiele osób odwiedza określone strony. Uzyskane na podstawie niewidocznych pikseli informacje wykorzystywane są i podawane w sposób zbiorczy, a więc nie zawierają danych osobowych. AFS może wykorzystać te informacje, by zwiększyć jakość programów i zawartości.

STRONY ZEWNĘTRZNE I STRONY ORGANIZACJI SIECIOWYCH

Wychodząc naprzeciw twoim oczekiwaniom, dla twojej wygody i informacji, AFS może udostępnić ci odnośniki do stron zewnętrznych. AFS nie odpowiada za treści umieszczane na jakiejkolwiek niezależnej stronie, łącznie z, między innymi, wszelkimi treściami reklamowymi oraz praktykami marketingowymi.
Pamiętaj, że o ile AFS chroni twoje dane na stronach, które obsługuje, nie jesteśmy w stanie kontrolować, a więc nie możemy być w tym zakresie pociągani do odpowiedzialności, polityk prywatności stron zewnętrznych, w tym stron obsługiwanych przez niezależne podmioty zewnętrzne. Strony podmiotów zewnętrznych, dostępne poprzez odnośniki na naszych stronach, stosują odrębne praktyki w zakresie prywatności i gromadzenia danych oraz odrębne środki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za praktyki, politykę oraz środki bezpieczeństwa stosowane przez podmioty zewnętrzne na ich stronach. Zachęcamy do kontaktu z takimi podmiotami przed udostępnieniem im danych osobowych i zadawania pytań dotyczących ich polityki, stosowanych zabezpieczeń oraz praktyk w zakresie ochrony. Zalecamy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności oraz regulaminami stron, do których prowadzą odnośniki, by dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzą one, wykorzystują i przechowują dane.
Organizacje Sieciowe są bezpośrednio odpowiedzialne za treści przedstawiane lub zawarte na ich krajowych stronach AFS (na przykład amerykańska AFS-USA Inc. odpowiada za zawartość strony afsusa.org). Niniejsza Polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy twoje informacje na wszystkich stronach AFS, jednak pomiędzy praktykami dotyczącymi prywatności mogą występować różnice zależnie od kraju, w jakim działa AFS, co jest konsekwencją lokalnych praktyk i wymogów prawnych. W związku z powyższym strony krajowe Organizacji Sieciowych mogą wyświetlać dodatkowe polityki prywatności, jakie odnoszą się do tychże stron. Odwiedzając strony Organizacji Sieciowych, przeczytaj uważnie wszelkie dodatkowe oświadczenia dotyczące prywatności oraz polityki prywatności zawarte na tych stronach i w razie wątpliwości skontaktuj się z Organizacjami Sieciowymi bezpośrednio.

MAŁOLETNI I DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA

AFS nie dąży do uzyskania danych bezpośrednio od dzieci poniżej 13 roku życia i nie chce otrzymywać takich danych; nie zawsze jesteśmy w stanie określić wiek osób, które uzyskują dostęp do naszych stron internetowych. Jeśli odkryjemy, że nieintencjonalnie uzyskaliśmy takie dane, natychmiast je usuniemy. Co więcej, jeśli dowiemy się, że osoba małoletnia (wedle definicji mającego zastosowanie prawa) przekazuje nam swoje dane bez zgody rodzica lub prawnego opiekuna, gdy zgoda taka jest wymagana, usuniemy takie dane, chyba że rodzic lub prawny opiekun wyrazi zgodę na przekazanie nam takich informacji.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz pytania dotyczące tej polityki lub naszych praktyk związanych z ochroną prywatności, a także jeśli chcesz zgłosić wniosek, skontaktuj się z nami w następujący sposób:

za pomocą poczty e-mail [email protected]  lub pisząc do nas na adres:
AFS Intercultural Programs, Inc. 71 West 23rd Street, 6th Floor, New York, NY 10010
Attention: AFS Legal Department

Informacje potrzebne do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych w AFS INT:
Maria Grazia Brizi
71 West 23rd Street, 6th Floor, New York, NY 10010 USA
Tel: +1.212.209.0922 | E-mail: [email protected]

W przypadku zapytań odnoszących się do strony  Stowarzyszenia AFS Polska skontaktuj się w następujący sposób:

za pomocą poczty e-mail: politykaprywatnoś[email protected] lub pisząc do nas na adres: Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe, Piekary 2, 32-060 Liszki, Polska

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

AFS może od czasu do czasu korygować treść niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w otoczeniu regulacyjnym, ze względu na wymogi prowadzenia działalności lub by sprostać oczekiwaniom odwiedzających, Uczestników, Organizacji Sieciowych, Podmiotów Zależnych, partnerów strategicznych i usługodawców. Zaktualizowane wersje będą umieszczane na naszych stronach z widoczną datą, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja Polityki prywatności

FORMULARZ ZGODY ONLINE WOLONTARIUSZA

AFS przykłada wielką wagę do zapewnienia naszym wolontariuszom prywatności, stąd też chcemy poinformować Cię o naszych praktykach w zakresie ochrony danych i pozyskać Twoją zgodę.

Zapoznaj się dokładnie z treścią polityki prywatności AFS https://poland.afs.org/prywatnosc/ Nasza polityka zawiera informacje na temat zbieranych przez nas danych osobowych, sposobu ich wykorzystania oraz przechowywania, a także decyzji w zakresie danych osobowych, które możesz podejmować.

Wszelkie pytania dotyczące praktyk w zakresie prywatności stosowanych przez AFS Intercultural Programs, Inc. ( organizację-matkę AFS z siedzibą w Nowym Jorku) należy kierować na adres [email protected], a jeżeli pytanie dotyczy polityki krajowej, należy zwrócić się do organizacji lokalnej AFS w odnośnym kraju.

Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy naszej polityki prywatności.

 • AFS zbiera i wykorzystuje przesyłane przez Ciebie dane osobowe.
 • AFS zbiera i wykorzystuje takie dane osobowe w celu świadczenia usług AFS, w tym szkoleń dla wolontariuszy, oraz w celach marketingowych i informacyjnych dotyczących takich usług, oraz dla celów badawczych.
 • W celu świadczenia swoich usług AFS może przekazać Twoje dane osobowe organizacjom AFS oraz innym osobom zaangażowanych w świadczenie usług AFS w Twoim kraju lub w innych państwach.
 • AFS dokonuje transnarodowego przesyłu danych, by zapewnić bezpieczne przechowywanie danych w innych państwach. Obecnie dane są przechowywane w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Tajlandii.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji w każdym czasie.
 • W niektórych okolicznościach przysługuje Ci prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 • AFS może wykorzystywać pliki cookie (osób trzecich) lub podobne techniki w celu pozyskania informacji o osobach korzystających ze stron internetowych AFS w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z takich stron.
 • W celu podania danych osobowych przez osoby małoletnie wymagana jest zgodna rodzica/ opiekuna prawnego. Jeśli jesteś osobą małoletnią, zwróć się do swojego rodzica/ opiekuna prawnego o udzielenie takiej zgody.

Dane osobowe obejmują, między innymi, imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail, datę urodzenia, numer telefonu (komórkowego), nazwę szkół lub szkół wyższych, do których uczęszczała dana osoba, a także udzielone przez nią odpowiedzi na konkretne pytania.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że powyższe informacje stanowią jedynie zbiór najważniejszych zasad polityki prywatności AFS i zostały przygotowane, by umożliwić czytelnikowi szybkie zrozumienie jej treści. Informacje te nie zastępują polityki prywatności AFS Intercultural Programs, Inc. ani polityk prywatności organizacji stowarzyszonych AFS prowadzących programy wymiany AFS.

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w okresie oraz po upływie okresu pełnienia funkcji wolontariusza AFS oraz na przekazywanie takich danych osobom trzecim w każdym uzasadnionym celu niezbędnym do należytej organizacji oraz realizacji programu AFS zgodnie z polityką prywatności AFS.

Wyrażenie zgody (kliknięcie na przycisk zgody) oznacza wyraźnie potwierdzenie dokładnego zapoznania się z warunkami polityki lub polityk AFS, wyrażenie na nie zgody, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez Ciebie przez AFS (AFS Intercultural Programs, Inc oraz jej organizacje stowarzyszone prowadzące programy wymiany AFS) w sposób określony w takich politykach.

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AFS w każdym uzasadnionym celu niezbędnym w związku z pełnieniem przez Ciebie funkcji wolontariusza, by zapewnić należytą organizację i realizację czynności w ramach programu AFS. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez AFS Twoich danych osobowych w celu dalszej współpracy oraz utrzymania kontaktu, do czasu odwołania takiej zgody. Co więcej, przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane osobowe nie zostaną sprzedane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie w żadnym innym celu oraz że AFS dokona przesyłu danych i będzie je przechowywać w bazach centralnych w wielu lokalizacjach, by zapewnić ochronę przed ich utratą. Obecnie dane są przechowywane w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Tajlandii. Dostęp do baz danych jest zastrzeżony i ograniczony jedynie do pracowników, konsultantów i wolontariuszy AFS, którzy wykorzystują takie dane wyłącznie do zarządzania działalnością programu AFS.

Co więcej, wyrażasz  zgodę na fakt, że – w celu świadczenia usług – AFS może udostępnić niektóre z Państwa danych osobowych swoim dostawcom i konsultantom (jak np. dostawcy usług hostingowych dla strony internetowej oraz firmy oferujące usługi konsultingowe w zakresie ICT) wyłącznie w celu świadczenia usług przez takie podmioty na rzecz AFS. Wszystkie takie osoby trzecie zobowiązują się do przestrzegania odnośnych przepisów w zakresie ochrony danych w związku ze świadczeniem usług a rzecz AFS.

AFS zobowiązuje się do ochrony osób małoletnich mających dostęp do aplikacji online oraz pozostałych kwestionariuszy i narzędzi online AFS. Jeżeli masz mniej niż 13 lat, nie podejmuj próby przesyłania formularza, aplikacji lub kwestionariuszy AFS  i nie podawaj AFS swoich danych osobowych. AFS sunie dane osobowe pozyskane od dziecka poniżej 13 roku życia niezwłocznie po powzięciu wiedzy na ten temat.

Jeżeli jesteś małoletni i do wysłania aplikacji online wymagana jest zgodna rodziców lub opiekunów prawnych, poproś swojego rodzica/ opiekuna prawnego o zgodę przed udostępnieniem nam informacji. Musisz także dostarczyć nam egzemplarz takiej zgody na nasze żądanie. W takim wypadku AFS może również skontaktować się z twoimi rodzinami lub opiekunami prawnymi (np. pocztą elektroniczną), by potwierdzić ich zgodę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AFS w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji wolontariusza AFS.

Co więcej, wyrażam zgodę na otrzymywanie od AFS aktualizacji oraz informacji o działalności AFS, również po zakończeniu sprawowania przeze mnie funkcji wolontariusza AFS.

 

(Przycisk zgody).