AAI (Asia Pacific Initiatives) jest wspólną inicjatywą dziesięciu partnerów AFS z regionu Azji i Pacyfiku, której celem jest wzajemna współpraca na rzecz realizowania misji AFS w regionie. Jednym z flagowych przedsięwzięć AAI jest fundusz stypendialny, dzięki któremu każdego roku młodzież z całego świata może uczestniczyć w programie AFS w jednym z krajów członkowskich AAI.

Na rok 2018 AAI przeznaczyło środki na ufundowanie 26 częściowych stypendiów.

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie z Polski mogą starać o stypendium AAI na program roczny w Indonezji. Wysokość stypendium wynosi 2 500 EUR.

Warunki otrzymania stypednium:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie pełnej aplikacji do programu do dnia 26 lutego 2018.
    CHCĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ
  2. Przesłanie poprawnie wypełnionej aplikacji o stypendium do dnia 26 lutego 2018.
    AAI Scholarship Application form 2018
  3. Ukończenie procesu rekrutacji do programu z wynikiem pozytywnym.
  4. Pozytywna decyzja kraju wysyłającego (AFS Polska) oraz przedstawicieli organizacji AAI.

Aby uzyskać więcej informacji o stypendium AAI oraz o procesie rekrutacji, prosimy o kontakt: [email protected]