AFS na Islandii oferuje jedno częściowe dofinansowanie w wysokości 50% ceny programu. Dofinansowanie odbywa się w ramach projektu budowania partnerstwa pomiędzy Polską i Islandią.

W przypadku ubiegania się dofinansowanie należy dołączyć do aplikacji online opis własnego projektu promocji Polski na Islandii, którego realizacja będzie możliwa w trakcie programu AFS. Należy uwzględnić własne pomysły i spodziewane efekty działań. Opis może być dołączony w formie pisemnej (max. 3 strony A4) lub filmu wideo.