Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe oferuje częściowe dofinansowanie dla osób, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów programu.

W przypadku ubiegania się dofinansowanie należy dołączyć do aplikacji online podanie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia zawierające uzasadnienie prośby oraz opis rzeczywistej sytuacji finansowej rodziny wraz z właściwymi dokumentami – PIT za 2016 rok i zaświadczenie o dochodach z US.

Osoby starające się o stypendium zobowiązane są do goszczenia ucznia lub znalezienia innej rodziny goszczącej (w terminie do 30.04.2018).