Fundacja oferuje częściowe stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów programu.

W przypadku ubiegania się stypendium Fundacji należy dołączyć do aplikacji online podanie skierowane do Zarządu Fundacji zawierające uzasadnienie prośby wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuacje materialną (PIT za 2016 rok i zaświadczenie o dochodach z US).