Fundacja oferuje pełne stypendia wyłącznie dla dzieci pracowników firmy TDJ.

W przypadku zainteresowania stypendium prosimy o skontaktowanie się z Fundacją.