Szanowni Członkowie Stowarzyszenia AFS Polska,

Niniejszym zawiadamiamy, że 12 maja 2018 roku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia AFS Polska Programy Międzykulturowe. Naszym celem jest przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017 oraz wybór nowych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Regiony zobowiązane są do wyboru swoich reprezentantów (Delegatów) w zgodzie ze statutem i regulaminem.

Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do uczestnictwa w spotkaniu w roli gości i obserwatorów! Prosimy by chęć przybycia zgłosić do 10 maja 2017 na adres [email protected] 

PROGRAM**
 13:30  14:00 Rejestracja uczestników w Hostelu Brama (ul. Floriańska 55, I piętro)
 14:00  14:15 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
 14:15  14:45 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
 14:45  15:15 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2017
 15:15  15:30 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 15:30  16:00 Wybory nowych Członków Zarządu
 16:00  16:30 Wybory członków Komisji Rewizyjnej
 16:30  17:00 Wolne Wnioski Delegatów
 17:00  17:30 Podsumowanie, zamknięcie spotkania

** Program ramowy, może ulec modyfikacji

DELEGACI

Wolontariusze są reprezentowani poprzez Delegatów.

Wybory Delegatów odbywają się w Regionach. Każdemu Regionowi przysługuje liczba kandydatów proporcjonalna do ilości zarejestrowanych Członków Zwyczajnych.

Ilości Delegatów przysługujące poszczególnym Regionom:

Kraków – 8, Warszawa – 5, Poznań -3, Lublin -3, Bochnia -3, Mielec/Sędziszów – 3, Podbeskidzie – 3, Wrocław – 1.

Regulamin wyboru Delegatów

FAQ dla kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

Zarząd Stowarzyszenia jest wewnętrznym organem, który z upoważnienia Walnego zebrania Delegatów kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Składa się on z od 3 do 9 członków tj.: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz do  członków Zarządu. Członkami Zarządu są wolontariusze, wybrani w drodze głosowanie przez Walne Zebranie Delegatów. Pełnią oni funkcje nieodpłatnie.

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarządza także majątkiem Stowarzyszenia poprzez podejmowanie uchwał budżetowych, kontrolę realizacji budżetu oraz przyjmowanie zewnętrznych darowizn na rzecz Stowarzyszenia. Do zadań Zarządu należy także powoływanie Dyrektora Narodowego, oraz zwoływanie i organizacja Walnego Zebrania Delegatów.

Zarząd zdaje sprawę ze swojej działalności poprzez przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów merytorycznego sprawozdania ze swojej pracy.

ZGŁASZANIE KANDYDATUR

wykadowa1

Miejsce spotkania

Walne  Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w Krakowie, w Hostelu Brama przy ul. Floriańskiej 55, w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze.

Hostel znajduje się w odległości 650 metrów od Dworca Głównego (PKP, PKS). Wejście do hostelu

Sprawdź lokalizację Hostelu Brama
STU_GLOBAL

Zasady zwrotu kosztów dojazdu

Koszty dojazdu Delegatów pokrywane są przez Stowarzyszenie AFS Polska.

Zwrot kosztów podróży dokonywany jest po przedstawieniu biletów komunikacji zbiorowej, w klasie drugiej (ekonomicznej). W przypadku podróży samochodem, w celu uzyskania zwrotu należy przedłożyć wypełniony formularz „Ewidencja przebiegu pojazdu”. Formularz będzie dostępny na recepcji.

Zwrot dokonywany jest na konto bankowe po przedłożeniu oryginalnych biletów. Nie ma możliwości zwrotu kosztów w gotówce. Bilety można przesyłać do 30 maja 2018 na adres siedziby Stowarzyszenia. Bilety przesłane po tym terminie nie podlegają rozliczeniu.

Kontakt do organizatorów spotkania

Walne Zebranie Delegatów jest organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia. Wszelkie pytania dotyczące Zebrania prosimy kierować na adres: [email protected]