Aktualne informacje na temat zawieszenia programów z powodu COVID-19

AFS ściśle monitoruje rozprzestrzenianie się  wirusa COVID-19 w krajach należących do naszej globalnej sieci we współpracy z ekspertami ds. zdrowia i urzędnikami państwowymi. Ponieważ wirus osiągnął już status pandemii, a służby zdrowia coraz częściej wdrażają środki dystansowania społecznego (w tym zawieszanie funkcjonowania szkół i egzekwowanie ścisłych środków kwarantanny), AFS International podjął trudną i konieczną decyzję o zakończeniu wszystkich obecnych programów AFS.

Pomimo zakończenia obecnych programów pracownicy AFS i wolontariusze we wszystkich krajach i miastach są dostępni, aby w razie potrzeby pomóc uczestnikom. Nasi uczestnicy wrócą do swoich krajów i rodzin zgodnie ze skoordynowanym, podzielonym na etapy planem, zapewniającym im bezpieczeństwo.

Zapewniamy, że nie była to łatwa decyzja. Jako liderzy globalnej edukacji międzykulturowej zdajemy sobie sprawę jak ważne i kształtujące jest doświadczenie pełnego programu wymiany dla uczestników, rodzin i wolontariuszy.

Jednak dla AFS bezpieczeństwo uczestników jest, jak zawsze, najwyższym priorytetem, a wcześniejsze zakończenie programów daje największą szansę na zapewnienie bezpiecznych powrotów, w tym z krajów, które nie potwierdziły jeszcze przypadków zarażenia.

Chociaż jesteśmy pełni żalu w związku z koniecznością rozpoczęcia tych bezprecedensowych działań, jesteśmy przekonani, że leży to w najlepszym interesie naszych uczestników i wolontariuszy, a także rodzin goszczących i rodzin biologicznych.

Angażujemy wszystkie zasoby naszej organizacji, aby zapewnić uczestnikom bezpieczny, spokojny i zorganizowany powrót. W najbliższych dniach organizacje sieci AFS będą się kontaktować z uczestnikami, rodzinami goszczącymi i rodzinami biologicznymi przekazując informacje o harmonogramie i planach powrotu. Nasz plan wyjazdu uwzględnia oficjalne informacje z wiarygodnych źródeł, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia i rządy krajowe, a także  bezpieczeństwo podczas przemieszczania się naszych uczestników.

Aktualnie oceniamy możliwe rozwiązania dotyczące uczestników, których kraje ojczyste mają obecnie znaczny odsetek infekcji. Zorganizujemy powrót uczestników, gdy będzie to bezpieczne i możliwe.

W pełni popieramy i stosujemy rekomendowane praktyki zapobiegawcze przed i po powrocie naszych uczestników. AFS zrobi wszystko, co w jego mocy, aby chorzy uczestnicy nie podróżowali. Oznacza to dostosowanie się do obowiązkowych kontroli temperatury i innych badań lekarskich przeprowadzanych przez władze lokalne. Ponadto poinformujemy uczestników powracających do swoich krajów ojczystych o tym, że muszą przestrzegać lokalnych nakazów i zaleceń w zakresie zdrowia publicznego, aby nadal ograniczać potencjalne rozprzestrzenianie się COVID-19, w tym, w stosownych przypadkach, stosowanie samoizolacji.

W dalszym ciągu przygotowujemy się do realizacji przyszłych programów
W oparciu o swoje ponad 70-letnie doświadczenie i zaangażowanie w misję międzynarodowej edukacji  AFS kontynuuje planowanie przyszłych programów.

Wszystkie złożone wnioski o udział w programie wymiany 2020/21 są na bieżąco procedowane. W sprawie nowych wniosków dotyczących uczestnictwa w programie w nadchodzącym roku szkolnym należy skontaktować się z AFS Polska.

Jesteśmy głęboko wdzięczni naszym tegorocznym uczestnikom i ich rodzinom za zaufanie do AFS i ich zainteresowanie udziałem w tak rozwijającym doświadczeniu. Przyjęcie ich do naszej globalnej rodziny 500 000 absolwentów AFS napawa nas dumą i radością.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość w okresie, gdy stawiamy czoło wyzwaniom, które pojawiły się w tych szybko zmieniających się okolicznościach.

Pracownicy AFS Polska są do Państwa dyspozycji pod numerami:

Administracja i logistyka: 535 316 865
Programy wymian międzykulturowych: 535 284 085
Rozwój organizacji: 535 328 641

Wszelkie zapytania można kierować na adres: [email protected]