Polityka Ochrony Dzieci w AFS Polska

Poznaj standardy ochrony dzieci w AFS Polska

Stanowisko AFS dotyczące polityki ochrony uczestników programów

AFS Programy Międzykulturowe, Inc. oraz sieć organizacji AFS na całym świecie (zrzeszone pod znakiem „AFS”) zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wszystkich programów AFS. Ponieważ nasza organizacja jest zdeterminowana w zachowaniu zerowej tolerancji wobec nadużyć, konieczne jest, aby wszyscy jej interesariusze aktywnie uczestniczyli w ochronie młodzieży. Celem tego dokumentu jest zapewnienie, że każde podejrzenie lub zarzut dotyczący wykorzystywania seksualnego zostanie zgłoszony i rozstrzygnięty przez AFS w szybki, wspierający i spójny sposób, z zachowaniem bezpieczeństwa i dobra uczestnika jako najwyższego priorytetu.
AFS stoi na stanowisku, że niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek osoba doświadczyła jakiegokolwiek rodzaju nadużyć i podejmuje wszelkie wysiłki, aby zapewnić ochronę dobrostanu i minimalizacji ryzyka nadużyć wszystkim osobom biorącym udział w programach AFS.

Policy Statement of Safeguarding AFS Participants