woman-falling-in-line-holding-each-other-1206059

Warsztaty międzykulturowe online

Zapraszamy do zapisywania uczestników na warsztaty mające na celu kształtowanie w nich umiejętności globalnych i przekazanie im wiedzy umożliwiającej funkcjonowanie w międzykulturowym otoczeniu.

Dowiedz się więcej
row-of-books-in-shelf-256541

Szkoły Partnerskie AFS

Dlaczego warto zostać Szkołą Partnerską AFS? Przede wszystkim szkoła zyskuje prawo do  goszczenia uczestników programów AFS, czyli uczniów z zagranicy. Status Szkoły Partnerskiej AFS oferuje też szereg dalszych korzyści.

Dowiedz się więcej
szkolenie dla nauczycieli ETAR

Szkolenia Projektu ETAR

ETAR (Empowering Teachers for Automatic Recognition) to projekt finansowany przez Komisję Europejską. Celem projektu jest wypracowanie modelu uznawania efektów kształcenia uczniów i uczennic w ramach długoterminowych mobilności edukacyjnych (w tym realizowanych w ramach programu Erasmus+) w Polsce, Estonii i Belgii.

Dowiedz się więcej