Program edukacji obywatelskiej AFS

Edukacja obywatelska jest ciągłym, niejednorodnym procesem ustawicznego kształcenia, zarówno poprzez metody formalne jak i przez doświadczenie. W ramach programu edukacji obywatelskiej:

  • uczmy szacunku do różnic wynikających z odmienności kultur, religii i płci
  • pokazujemy, że może istnieć inny świat, niż taki jaki znamy do tej pory
  • uświadamiamy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w globalnym świecie
  • przekonujemy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za planetę i jej zrównoważony rozwój
  • pokazujemy że pojedyncze aktywności na poziomie lokalnym, mogą mieć wpływ na sprawy globalne
Nasz program

Edukacja międzykulturowa jest podstawą edukacji w XXI wieku

Kształcimy obywateli świata i liderów jutra, poprzez dawanie możliwości:
DAY+1+AFS+youth+forum+web-135

poszerzania perspektyw

o nich samych i o otaczającym ich świecie

5512706965_713bf496e0_o

uczenia się doceniania różnic

i wiary w to, że różnorodny świat jest silniejszy i jest ciekawszym miejscem do życia, kiedy nie jesteśmy tacy sami.

2885465949_d838820d87_o

komunikacji i współpracy miedzykulturowej

w sposób rozumny i zachowując odpowiednią wrażliwość.

6168625414_2b5f833df3_o

doceniania innych kultur

i zachęcamy innych, aby być otwartym na nowe pomysły, postawy i tradycje

DAY+1+AFS+youth+forum+web-84

zdobywania kluczowych umiejętności

takich jak krytyczne myślenie czy umiejętność rozwiązywania konfliktów

_94A7804

stania się częścią globalnej społeczności

w której nieustannie budujemy mosty porozumienia pomiędzy różnymi grupami

Program Szkoły Partnerskie AFS

Szkoły odgrywają bardzo ważną rolę w programie wymiany. Wysyłają swoich podopiecznych lub goszczą uczestników z innych krajów, stając się  miejscem zdobywania doświadczenia międzykulturowego. Przedstawiciele AFS prezentowali program w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także niejednokrotnie spotykali się z przedstawicielami kuratorium Oświaty.

Jeśli Twoja szkoła chce stać się częścią międzynarodowej sieci szkół otwartych na edukację międzykulturową – skontaktuj się z nami!

Dowiedz się więcej o Programie Szkół Partnerskich AFS

Zdobądź dodatkowe punkty na program wymian międzykulturowych AFS, jeśli Twoja szkoła jest w programie Szkół Partnerską AFS!

Zanieś do sekretariatu do podpisania zaświadczenie, że uczęszczasz do jednej z naszych Szkół Partnerskich, dzięki czemu możesz zdobyć dodatkowe punkty przy rekrutacji na programy wymian międzykulturowych AFS.

Ściągnij zaświadczenie

Prezentacja AFS w Twojej szkole!

Zaproś AFS Polska do swojej szkoły!

Dowiedźcie się więcej o programach wymiany międzykulturowej za granicą oraz o
możliwościach w Polsce, takich jak wolontariat i goszczenie uczestnika z innego kraju!

Zależnie od dyspozycyjności naszych wolontariuszy, zorganizujemy w Waszej szkole
prezentację, na którą zaprosimy również uczniów, którzy goszczą w Polsce w ramach tegorocznych wymian AFS!

Otwórz Waszą szkołę na świat!

Prezentacja AFS w Twojej szkole

  • Dyrekcja, nauczyciel, pedagog lub sekretariat.
  • Prosimy wpisać 3 proponowane terminy na przeprowadzenie prezentacji.

Partnerzy AFS

„Istnieje wyraźna spójność pomiędzy programami edukacyjnymi AFS i działaniami UNESCO, w szczególności w dziedzinie edukacji, młodzieży i dialogu międzykulturowego. Współpraca między UNESCO i AFS ma solidne fundamenty, którymi są obszary będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, synergia pomiędzy naszymi organizacjami i dotychczasowe relacje.”

—Irina Bokova, Dyrektor Generalny, UNESCO

Learning as a journey of change

Intercultural challenges and learning moments are inevitable parts of our everyday lives, our classrooms and public spaces. 

To prepare people to engage effectively across cultural and other differences, we offer transformative learning journeys that are customized to students, families, volunteers, adults and communities.

Each AFS journey is designed around these six principles:

1. Learning as a journey of change
2. Goals-based curriculums + methods
3. Immersive experiences + structured learning
4. Non-formal learning environments
5. Experiential learning = enhanced learning
6. Learning for life + lifelong learning

 

EDUC

AFS Educational Approach

AFS Student Intercultural Learning Journey & Curriculum

Universities and employers seek students and young adults who have a sense of the world beyond their own communities—and are comfortable interacting with people from other countries and cultures. Find out how our skills-building curriculum prepares young people to live, work and help make the world a better place at home or across the globe.

Read more

Host Family Intercultural Learning Journey & Curriculum

The AFS Host Family Program is now supported by the AFS Host Family Intercultural Learning Journey. The Learning Journey helps families support their hosted students’ intercultural experience—and prepares family members to become global citizens. 

Read more

Intercultural Learning Program for AFS Volunteers and Staff

The AFS Intercultural Link Learning Program helps our volunteers and staff improve their intercultural skills, teaches them about key education theories and practices, and makes them better able to support the learning of others.

Czytaj więcej
TEACHER_ICL

AFS Teacher Exchanges

AFS offers international professional development opportunities designed specifically for educators to become more global in their classroom practice. 

CLAS_ICL

AFS Classroom Exchange

AFS arranges short classroom exchange programs for a group of students to meet peers from another country and engage in intercultural learning together. Online and in-person options are  available.   

_94A9020

AFS & UNESCO

W 2015 roku AFS uzyskał status konsultanta dla Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO). Status ten umożliwia współpracę w ramach inicjatyw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i dobra społecznego.

AFS blisko współpracuje ze szkołami, uczelniami, organizacjami humanitarnych i pokojowymi, rządami państw oraz organizacjami pozarządowymi podejmując wspólnie działania zmierzające do realizacji misji AFS.

Strona UNESCO Global Citizenship Education
GOAL4

AFS Global Citizenship Education Agenda supports

UN Sustainable Development Goal #4

Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez całe życie.

W szczególności Cel#4 skupia się na wiedzy i umiejętnościach koniecznych do promocji zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości i tolerancji,  promocji kultury pokoju, postaw obywatelskich, doceniania różnorodności kulturowej i wpływu kultury na zrównoważony rozwój.

Dowiedz się więcej o Celu #4

Edukacja kluczem do pokojowego świata

Wierzymy, że edukacja międzykulturowa jest potężnym narzędziem które może pomóc w zacieśnianiu relacji pomiędzy społeczeństwami.

BIBLIOTEKA

afs poland now 2018

Newsletter AFS Polska

Nasz nowy newsletter! Tutaj dowiesz się co u nas słychać. Będziemy zamieszczać na bieżąco informacje z każdego regionu, będziemy opowiadać jak się mają nasi podopieczni w Polsce i za granicą, co robię wolontariusze, jakie inicjatywy ma Zarząd i wiele wiele innych!

Co słychać w AFS Polska
Screen Shot 2016-10-03 at 9.01.22 PM

AFS Exchange Program Research

AFS research efforts focus on achieving a deeper understanding of the impact of exchange programs, intercultural and experiential learning, often working in partnership with leading institutions and notable individuals.

Read Research
VOL_CURRI

The Volunteers: Americans Join World War I, 1914—1919

This Curriculum for secondary school educators takes a unique approach to volunteerism, intercultural competence and global citizenship education, since the volunteer efforts of young people during World War I until today.

Read The Volunteers