Od 1947 roku AFS pomaga młodym ludziom rozwijać praktyczne umiejętności i wiedzę cenione przez uczelnie i pracodawców, potrzebne do osiągnięcia sukcesu w globalnym świecie. Dzięki nowemu programowi AFS Learning Journey Curriculum mogą Państwo podążać za rozwojem takich kompetencji u swojego dziecka. Wiele uczelni i pracodawców poszukuje uczniów i młodych dorosłych, którzy znają i rozumieją świat poza własną społecznością oraz czują się pewni siebie w kontaktach z ludźmi pochodzącymi z innych krajów i kultur.

 

Dlaczego moje dziecko powinno wyjechać za granicę z programem AFS?

Od ponad 70 lat organizacja AFS jest ceniona za prowadzenie wysokiej jakości programów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności konieczne do odniesienia sukcesu w XXI wieku.

Program:

  • Buduje pewność siebie, poszerza perspektywy oraz zdolność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
  • Rozwija edukację międzykulturową oraz zdolności językowe, cenione przez uczelnie i pracodawców.
  • Oferuje niezapomniane przygody, dzięki którym nauka staje się łatwa i zrozumiała dla młodzieży.
  • Zapewnia dostęp do światowej społeczności.

Jakie programy oferuje AFS?

AFS oferuje uczestnikom różne programy. Mogą uczęszczać do lokalnej szkoły średniej w innym kraju przez rok szkolny, semestr lub trymestr. Programy trymestralne łączą w sobie dwie idee: wymian międzykulturowych oraz obywatelstwa europejskiego. We współpracy z organizacją Roeland oferujemy również wakacyjne kursy językowe w Wielkiej Brytanii.

Gdzie będzie mieszkać moje dziecko?

Uczestnicy programu AFS mieszkają u rodzin goszczących, które przechodzą przez proces rekrutacji, są sprawdzane i przygotowane do przyjęcia uczestnika do swojego domu. Po zaakceptowaniu uczestnika w programie, lokalni wolontariusze i pracownicy AFS szukają rodziny właściwej dla Państwa dziecka.

Jak AFS będzie wspierać moje dziecko?

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczestików są naszym priorytetem. Wolontariusze i pracownicy AFS są przeszkoleni i zobowiązani do wspierania uczestników i ich rodzin podczas programu. Posiadamy wytyczne, które są bezwzględnie przestrzegane we wszystkich organizacjach partnerskich AFS na świecie. Wszystkie organizacje dysponują również całodobowym telefonem alarmowym.

Najczęściej zadawane pytania

Od ponad 70 lat organizacja AFS jest ceniona za prowadzenie wysokiej jakości programów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności konieczne do odniesienia sukcesu w XXI wieku. Program:

  • Buduje pewność siebie, poszerza perspektywy oraz zdolność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
  • Rozwija edukację międzykulturową oraz zdolności językowe, cenione przez uczelnie i pracodawców.
  • Oferuje niezapomniane przygody, dzięki którym nauka staje się łatwa i zrozumiała dla młodzieży.
  • Zapewnia dostęp do światowej społeczności przyjaciół, możliwości i połączeń.