Proszę zaznaczyć, które warunki spełnia szkoła.
    Wyrażenie zgody (zaznaczenie powyższego pola) oznacza wyraźnie potwierdzenie dokładnego zapoznania się z warunkami polityki prywatności AFS (poland.afs.org/prywatnosc) wyrażenie zgody na zawarte tam warunki polityki prywatności, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych do AFS (AFS Intercultural Programs, Inc oraz jej organizacji stowarzyszonych prowadzących programy wymiany AFS) w sposób określony w polityce prywatności.
    Wyrażenie zgody (zaznaczenie powyższego pola) oznacza wyraźnie potwierdzenie dokładnego zapoznania się z warunkami polityki prywatności AFS (poland.afs.org/prywatnosc) wyrażenie zgody na zawarte tam warunki polityki prywatności, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych do AFS (AFS Intercultural Programs, Inc oraz jej organizacji stowarzyszonych prowadzących programy wymiany AFS) w sposób określony w polityce prywatności.