Jak wygląda procedura rekrutacji do programu AFS?

Formularz zgłoszeniowy online

Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej. Podaj w nim swoje dane i program, którym jesteś zainteresowany. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas odpowiedź z dalszymi informacjami.

Weryfikacja Twojego wyboru

Sprawdź uważnie czy spełniasz kryterium wieku wybranego kraju. Jeśli tak nie jest – napisz do nas, żebyśmy mogli dopytać czy kraj, który wybrałeś zgodzi się na zakwalifikowanie Cię do wybranego programu, mimo braku spełnionego warunku limitu wiekowego. Zweryfikuj wszystkie dane zanim uiścisz opłatę rekrutacyjną.

Jeśli okaże się, że kraj, który wybrałeś nie będzie mógł Cię jednak przyjąć ze względu na wiek, nie martw się – na tym etapie możesz jeszcze zmienić wybrany kraj zaznaczając nowy wybór w pełnej aplikacji online.

Pełna aplikacja

Chcielibyśmy poznać Twoje pasje, Twoje otoczenie, jak również Twoje motywy przystąpienia do programu. Otrzymasz dostęp do pełnej aplikacji on-line, którą należy wypełnić w języku angielskim. Zawiera ona pytania dotyczące Ciebie, Twoich pasji i zainteresowań, Twojej rodziny, zdrowia i przebiegu edukacji. Na tym etapie konieczne jest wypełnienie formularza o edukacji oraz zaświadczenia od lekarza rodzinnego. Wszystkie formularze znajdują się w aplikacji.

Link do aplikacji wyślemy do Ciebie po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50,00 zł i należy ją uiścić na poniższy rachunek bankowy. Stan wpłat jest weryfikowany raz na tydzień, dlatego przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres rekrutacja@afs.org skróci czas oczekiwania na link do pełnej aplikacji. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Właściciel konta: Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków
Nazwa banku: BNP Paribas
Numer rachunku: 76 1750 0012 0000 0000 4081 2164
Tytuł przelewu: Rekrutacja AFS 20120/2021, imię i nazwisko
Kwota: 50,00 zł

Potwierdzenie zakwalifikowania na seminarium rekrutacyjne zostanie wysłane na adres mailowy podany w aplikacji.

Seminarium rekrutacyjne

Na razie znamy Cię jedynie z opisów w aplikacji, a bardzo chcielibyśmy poznać Cię osobiście! Jeśli Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana, otrzymasz od nas zaproszenie na seminarium rekrutacyjne. Udział w nim jest obowiązkowy. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów, na seminarium obecny jest również psycholog.

Opłata za udział w seminarium rekrutacyjnym

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium rekrutacyjnym zobowiązane są dokonać opłaty seminaryjnej w wysokości 590,00 zł. Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników seminarium rekrutacyjnego. Kwota ta obejmuje wsparcie psychologa oraz uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach przygotowujących do wyjazdy na międzynarodową wymianę. Opłata jest bezzwrotna, tzn. w przypadku niezakwalifikowania do programu lub rezygnacji z udziału kandydat nie otrzymuje zwrotu wpłaconych z tego tytułu środków

KRYTERIA REKRUTACJI

Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do programu podejmowana jest na podstawie jego pełnej aplikacji oraz udziału w seminarium rekrutacyjnym. W trakcie seminarium, wolontariusze i pracownicy organizacji AFS oceniają umiejętności miękkie kandydata w ośmiu kategoriach (w każdej kategorii kandydat może uzyskać 1-4 pkt, łącznie 32 pkt).

Dodatkowo, kandydaci mogą uzyskać dodatkowe punkty do rekrutacji poprzez:

  • Zaangażowanie w działalność organizacji AFS przed seminarium rekrutacyjnym
goszczenie w ramach organizacji AFS w ostatnich 24 miesiącach**
do tygodnia 1 pkt
od tygodnia do miesiąca 2 pkt
od jednego do trzech miesięcy 3 pkt
od czterech do sześciu miesięcy 4 pkt
od siedmiu do dziewięciu miesięcy 5 pkt
dziesięć miesięcy i więcej 6 pkt
wolontariat w ramach organizacji AFS w ostatnich 12 miesiącach
prosimy o dołączenie do aplikacji opisu Twojej aktywności jako Wolontariusz AFS 1 – 2 pkt
bycie uczniem Szkoły Partnerskiej AFS 2 pkt

** Z punktów za goszczenie uczestnika można skorzystać jednorazowo (dla jednego uczestnika z rodziny, jeśli nie było ponownego goszczenia w przeciągu 24 miesięcy przed rekrutacją)

  • Deklaracja działalności w AFS poprzez goszczenie uczestnika w następnym cyklu wymiany
Goszczenie uczestnika wymiany AFS
deklaracja* o wyrażenie woli goszczenia ucznia z programu wymiany AFS w cyklu goszczenia 2022/2023 na okres trymestry, semestru lub 10 miesięcy. 1 pkt

*Deklarację należy pobrać tutaj.

Podpisany dokument prosimy dołączyć do aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z Informatorem dla Rodzin Goszczących oraz porozumieniem w sprawie goszczenia ucznia w ramach programu AFS.

  • Zaangażowanie uczestnika poza AFS
Zaangażowanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem
– wolontariat poza AFS
– zaangażowanie w życie szkoły lub lokalnej społeczności
– organizacja projektów lub wydarzeń lokalnych, społecznych, kulturowych, charytatywnych czy międzykulturalnych
1 pkt

Decyzję o wstępnej kwalifikacji do programu otrzymasz od nas na adres mailowy podany w aplikacji. W ciągu 7 dni należy potwierdzić udział w programie, do którego zostałeś wstępnie zakwalifikowany.

Seminarium dla rodziców, podpisanie umowy, opłata za program

Rodzice kandydatów, którzy otrzymali decyzję o wstępnej kwalifikacji, otrzymają zaproszenie na spotkanie informacyjne w Krakowie połączone z warsztatami przygotowującymi do wyjazdu dziecka za granicę. Obecność jest obowiązkowa. W kolejnych tygodniach zostanie podpisana  Umowa uczestnictwa, zawierająca szczegółowe warunki udziału w programie. Umowę podpisuje zarówno kandydat, jak i jego rodzice/opiekunowie prawni. Do Umowy zostanie dołączona faktura z harmonogramem wpłat.

Wizyty wolontariuszy

Nasi wolontariusze odwiedzą Cię w domu. Podczas indywidualnego spotkania Twoja rodzina będzie mogła lepiej poznać naszą organizację i zapytać o szczegóły wyjazdu.

Ostateczna decyzja o przyjęciu do programu

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do programu podejmuje kraj goszczący na podstawie dotychczasowego przebiegu rekrutacji (pełnej aplikacji oraz wyników seminarium rekrutacyjnego).

Dostępne harmonogramy rekrutacji:

30 listopada 2023
Ostatni dzień rekrutacji na programy zagraniczne. Termin przesłania wstępnego zgłoszenia na stronie internetowej oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50,00 zł
30 listopada 2023
Ostateczny termin wypełnienia pełnej aplikacji
4 grudnia 2023
Potwierdzenie zakwalifikowania na seminarium rekrutacyjnym
do 7 grudnia 2023
Termin uiszczenia opłaty za udział w spotkaniu rekrutacyjnym w wysokości 590,00 zł
5-7 stycznia 2024 Seminarium rekrutacyjne niedaleko Krakowa
11 stycznia 2024
Wyniki rekrutacji (wstępna decyzja o zakwalifikowania kandydata do programu).
Do 14 stycznia należy potwierdzić udział w programiedo którego kandydat został zakwalifikowany.
3 lutego 2024 Spotkanie dla rodziców uczestników wybierających się na programy
luty 2024 Podpisanie Umowy uczestnictwa
luty-kwiecień 2024 Wizyty wolontariuszy w domach kandydatów
Przyjęcie do programu (decyzja kraju goszczącego o zaakceptowaniu kandydata)
7–9 czerwca 2024 Seminarium Przedwyjazdowe (Pre-departure Orientation)