Jak wygląda procedura rekrutacji do programu AFS?

Formularz zgłoszeniowy online

Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej. Podaj w nim swoje dane i program, którym jesteś zainteresowany. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas odpowiedź z dalszymi informacjami.

Weryfikacja Twojego wyboru

Sprawdź uważnie czy spełniasz kryterium wieku wybranego kraju. Jeśli tak nie jest – napisz do nas, żebyśmy mogli dopytać czy kraj, który wybrałeś zgodzi się na zakwalifikowanie Cię do wybranego programu, mimo braku spełnionego warunku limitu wiekowego. Zweryfikuj wszystkie dane zanim uiścisz opłatę rekrutacyjną.

Jeśli okaże się, że kraj, który wybrałeś nie będzie mógł Cię jednak przyjąć ze względu na wiek, nie martw się – na tym etapie możesz jeszcze zmienić wybrany kraj zaznaczając nowy wybór w pełnej aplikacji online.

Pełna aplikacja

Chcielibyśmy poznać Twoje pasje, Twoje otoczenie, jak również Twoje motywy przystąpienia do programu. Otrzymasz dostęp do pełnej aplikacji on-line, którą należy wypełnić w języku angielskim. Zawiera ona pytania dotyczące Ciebie, Twoich pasji i zainteresowań, Twojej rodziny, zdrowia i przebiegu edukacji. Na tym etapie konieczne jest otrzymanie pisemnej zgody szkoły na udział w programie oraz zaświadczenia od lekarza rodzinnego. Wszystkie formularze znajdują się w aplikacji.

Link do aplikacji wyślemy do Ciebie po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 50,00 zł i należy ją uiścić na poniższy rachunek bankowy. Stan wpłat jest weryfikowany raz na tydzień, dlatego przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres [email protected] skróci czas oczekiwania na link do pełnej aplikacji. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Właściciel konta: Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków
Nazwa banku: Raiffeisen Bank Polska S.A.
Numer rachunku: 76 1750 0012 0000 0000 4081 2164
Tytuł przelewu: Rekrutacja AFS 20120/2021, imię i nazwisko
Kwota: 50,00 zł

Potwierdzenie zakwalifikowania na seminarium rekrutacyjne zostanie wysłane na adres mailowy podany w aplikacji.

Seminarium rekrutacyjne

Na razie znamy Cię jedynie z opisów w aplikacji, a bardzo chcielibyśmy poznać Cię osobiście! Jeśli Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana, otrzymasz od nas zaproszenie na seminarium rekrutacyjne. Udział w nim jest obowiązkowy. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów, na seminarium obecny jest również psycholog.

Opłata za udział w seminarium rekrutacyjnym

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium rekrutacyjnym zobowiązane są dokonać opłaty seminaryjnej w wysokości 390,00 zł. Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników seminarium rekrutacyjnego. Opłata seminaryjna obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę biura, wolontariuszy  oraz psychologa, a także program podczas trzydniowego seminarium rekrutacyjnego, dlatego należy pamiętać, że opłata jest bezzwrotna, tzn. w przypadku niezakwalifikowania do programu lub rezygnacji z udziału kandydat nie otrzymuje zwrotu wpłaconych z tego tytułu środków.

KRYTERIA REKRUTACJI

Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do programu podejmowana jest na podstawie jego pełnej aplikacji oraz udziału w seminarium rekrutacyjnym. W trakcie seminarium, wolontariusze i pracownicy organizacji AFS oceniają umiejętności miękkie kandydata w ośmiu kategoriach (w każdej kategorii kandydat może uzyskać 1-4 pkt, łącznie 32 pkt).

Dodatkowo, kandydaci zaangażowani w działalność organizacji AFS przed seminarium rekrutacyjnym otrzymują dodatkowe punkty:

goszczenie w ramach organizacji AFS
do tygodnia 1 pkt
od tygodnia do miesiąca 2 pkt
od jednego do trzech miesięcy 3 pkt
od czterech do sześciu miesięcy 4 pkt
od siedmiu do dziewięciu miesięcy 5 pkt
dziesięć miesięcy i więcej 6 pkt
wolontariat w ramach organizacji AFS
udział w co najmniej 4-5 wydarzeniach w regionie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 1 pkt
udział w co najmniej 6 wydarzeniach w regionie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 1 pkt
zaangażowanie na poziomie krajowym: mentor, udział w WZD, opiekun podróży, wizyta domowa, praca w Zespole Tłumaczy, Zespole Lotniskowym, seminariach, prowadzenie warsztatów/szkoleń (minimum jedno z wymienionych) 1 pkt
bycie uczniem Szkoły Partnerskiej AFS 2 pkt

Decyzję o wstępnej kwalifikacji do programu otrzymasz od nas na adres mailowy podany w aplikacji. W ciągu 7 dni należy potwierdzić udział w programie, do którego zostałeś wstępnie zakwalifikowany.

Seminarium dla rodziców, podpisanie umowy, opłata za program

Rodzice kandydatów, którzy otrzymali decyzję o wstępnej kwalifikacji, otrzymają zaproszenie na spotkanie informacyjne połączone z warsztatami przygotowującymi do wyjazdu dziecka za granicę. Obecność jest obowiązkowa.

W kolejnych tygodniach zostanie podpisana Umowa uczestnictwa, zawierająca szczegółowe warunki udziału w programie. Umowę podpisuje zarówno kandydat, jak i jego rodzice/opiekunowie prawni. Do Umowy zostanie dołączona faktura z harmonogramem wpłat.

Wizyty wolontariuszy

Nasi wolontariusze odwiedzą Cię w domu. Podczas indywidualnego spotkania Twoja rodzina będzie mogła lepiej poznać naszą organizację i zapytać o szczegóły wyjazdu.

Ostateczna decyzja o przyjęciu do programu

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do programu podejmuje kraj goszczący na podstawie dotychczasowego przebiegu rekrutacji (pełnej aplikacji oraz wyników seminarium rekrutacyjnego).

Dostępne harmonogramy rekrutacji:

do 30 listopada 2019
Termin przesłania wstępnego zgłoszenia na stronie internetowej oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50,00 zł
do 10 grudnia 2019
Termin wypełnienia pełnej aplikacji
16 grudnia 2019
Potwierdzenie zakwalifikowania na seminarium rekrutacyjnym
do 20 grudnia 2019
Termin uiszczenia opłaty za udział w seminarium rekrutacyjnym w wysokości 390,00 zł
10-12 stycznia 2020 Seminarium rekrutacyjne
15 stycznia 2020
Wyniki rekrutacji (wstępna decyzja o zakwalifikowania kandydata do programu).
Do 20 stycznia należy potwierdzić udział w programiedo którego kandydat został zakwalifikowany.
9 lutego 2020 Seminarium dla rodziców w Krakowie
luty 2020 Podpisanie Umowy uczestnictwa
luty-marzec 2020 Wizyty wolontariuszy w domach kandydatów
Przyjęcie do programu (decyzja kraju goszczącego o zaakceptowaniu kandydata)
12 – 14 czerwca 2020 Seminarium Przedwyjazdowe (Pre-departure Orientation)