Program trymestralny PEACE jest wyjątkowy!

Jego cele:

  1. Promowanie Aktywnego Europejskiego Obywatelstwa
  2. Wzmocnienie kształcenia nieformalnego w Europie
  3. Zdobycie szerszego konceptu Europy oraz docenienie zróżnicowania w Europie przez uczestników

Pod zakończeniu programu w kraju goszczącym uczestnicy biorą udział w 4-dniowym obozie niedaleko Brukseli w Belgii (27.11-01.12.2022). Do obozu końcowego przystąpią wszyscy uczestnicy goszczeni w Europie. Obóz obejmuje seminaria i wykłady dotyczące edukacji świadomych postaw obywatelskich (European Citizenship Education – ECE), a także wizytę w europejskich instytucjach w Brukseli. Uczestnicy będą mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie na temat świadomości postaw obywatelskich.

Dowiedz się więcej o programie trymestralnym PEACE (European Track).