years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Słowacja pomimo swoich niewielkich rozmiarów jest krajem o ciekawej historii, bogatym w tradycje i zapierającą dech w piersiach przyrodę, czego przykładem może być Słowacki Kras, największy obszar krasowy w Europie Środkowej, w którym znajduje się 1100 jaskiń. Spędzając semestr w Słowacji zwiedzisz na pewno również Zamek Spiski, największy średniowieczny kompleks zamkowy w Europie Środkowej, Zamek Cervený kamen z największym podziemnym kompleksem, najwyższy gotycki ołtarz na świecie znajdujący się w Lewoczy lub sad Janka Krála w Bratysławie, najstarszy park publiczny w Europie.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika programu rocznego musi zawierać się w przedziale od 30 września 2005 do 30 sierpnia 2009. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego (A1).

Możliwe koszty dodatkowe:
– trymestralny kurs języka słowackiego online – 50 euro za kurs
– opcjonalne wycieczki organizowane przez wolontariuszy (wyjazd na narty oraz wycieczki do Pragi, Budapesztu, Wiednia i regionu Orawa) – 500 euro

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny