years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Ekwador, drugi najmniejszy kraj w Ameryce Południowej, wyróżnia się prawdziwie zróżnicowaną geografią. Majestatyczne Andy dzielą kraj na bogatą, tropikalną równinę przybrzeżną na zachodzie i bujny las deszczowy na wschodzie. Częścią Ekwadoru są również Wyspy Galapagos, słynące z wyjątkowego ekosystemu. Zróżnicowana flora i fauna, oddzielone ogromnymi odległościami w innych częściach świata, współistnieją w Ekwadorze w odległości, któroą można pokonać w ciągu krótkiej podróży autobusem.

Ekwadorskie Rodzina Goszcząca i szkoły są otwarte i ciekawe uczestników wymiany, z radością zaproszą Cię do swojego życia na rok. Przez cały program wymiany będziesz mógł również liczyć na pomoc ze strony lokalnego biura AFS oraz wolonatariuszy.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się w przedziale od 23 lutego 2006 do 23 lutego 2009. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość języka hiszpańskiego (A1).

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia