years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Egipt jest jednym z nielicznych krajów arabskich należących do sieci AFS. Ze swoimi starożytnymi zabytkami i historią, jest niewątpliwie krajem o bogatym dziedzictwie kulturowym, czekającym na bycie odkrytym. Historia Egiptu wyraża się nie tylko w zabytkach i kulturze, ale też w różnorodności mieszkańców i tradycyjnych potrawach.

Egipskie rodziny goszczące chętnie otwierają swoje serca i domy, aby powitać uczestnika wymiany jako kolejnego członka rodziny. Roczny pobyt w Egipcie i uczęszczanie do lokalnej szkoły dają świetną okazję do poznania kultury i języka arabskiego. Większość lekcji będzie prowadzona w języku angielskim, ale obowiązkiem uczestnika będzie też nauka arabskiego jako drugiego języka, ponieważ jest to język komunikowania się w codziennym życiu z rodziną goszczącą i lokalną społecznością, w której będzie gościem.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika programu musi zawierać się pomiędzy 6 września 2007 a 6 września 2009. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Od uczestników wymagana jest średniozaawansowana znajomość języka angielskiego (B1).

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny