years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

This Central American country has a 3,000-year-old Mayan culture, beautiful beaches and a delicious cuisine. Honduras’ amazing tropical weather enriches its lush flora and fauna. Food and drinks are the center of social gatherings, and Hondurans will enjoy sharing their culture with you, including dancing Punta, a traditional Honduran dance.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 21 lutego 2003 a 21 sierpnia 2004 (program roczny) lub 21 sierpnia 2003 a 21 sierpnia 2004 (program semestralny). Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły. Wymagany jest podstawowy hiszpański.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia