Zapraszamy do udziału w programie dającym Dzieciom Pracowników firmy FERRERO możliwość wyjazdu na roczne stypendium do Włoch!

Uczestnik programu spędza rok szkolny we Włoszech. Mieszka w rodzinie goszczącej i obowiązkowo uczęszcza do szkoły. Podczas programu uczeń ma nieustanny kontakt z obcym językiem oraz nową kulturą i panującymi tam zwyczajami. Uczestniczy w spotkaniach rodzinnych, świętach okolicznościowych, może podjąć inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz angażować się w działania w miejscowych organizacjach.

Udział w programie nie ogranicza się jednak do zajęć szkolnych i nauki języka, ale daje możliwość zanurzenia się w obcej kulturze, zdobycia umiejętności radzenia sobie w zaskakujących sytuacjach oraz zawarcia przyjaźni z ludźmi z całego świata.

SEPTEMBER-2

Co oferuje program?

✓ Nocleg i wyżywienie w ramach pobytu u rodziny goszczącej
✓ Naukę w szkole średniej we Włoszech w roku szkolnym 2019/2020
✓ Wydatki szkolne (podręczniki, transport do szkoły)
✓ Uczestnictwo w seminariach
✓ Kurs językowy
✓ Stały kontakt i opiekę biura Intercultura we Włoszech oraz koordynatora AFS w Polsce
✓ Przejazd w obie strony
✓ Ubezpieczenie medyczne

Szczegółowe zasady programu

Jakie są kryteria uczestnictwa w programie?

✓ Przejście procesu rekrutacji prowadzonego przez AFS Polska
✓ Data urodzenia pomiędzy 6 grudnia 2001 a 6 czerwca 2004 r.;
✓ Wysoka motywacja do uczestnictwa w programie
✓ Otwartość, umiejętność integracji
✓ Zgoda rodziców i dyrektora szkoły na wyjazd

Znajomość języka włoskiego nie jest wymagana.

Procedura rekrutacji

1. Zgłoszenie do programu
Do 21 grudnia należy zgłosić chęć udziału w programie wysyłając wiadomość na adres mailowy:
[email protected]

2. Aplikacja
Do 31 grudnia uczestnik wypełnia aplikację online, która zawiera:
 Podstawowe informacje o uczestniku, jego rodzinie, edukacji i zainteresowaniach;
 Zgodę rodziców na udział w programie;
 Formularz medyczny (wypełniany przez lekarza rodzinnego);
 Formularz szkolny (wypełniany przez przedstawiciela szkoły);
 Skan paszportu;
 List motywacyjny;
Link do aplikacji: www.afsglobal.org/participant1.3

3. Seminarium rekrutacyjne
W dniach 4-6 stycznia 2019 r. w Zębie k. Zakopanego odbędzie się seminarium rekrutacyjne
dla wszystkich kandydatów. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy. Warsztaty prowadzone są
przez doświadczonych trenerów, na seminarium obecny jest również psycholog. W trakcie seminarium, wolontariusze i pracownicy organizacji AFS oceniają umiejętności miękkie kandydata w ośmiu kategoriach.

4. Informacja o zakwalifikowaniu
Wstępna decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do programu podejmowana jest w styczniu/lutym na podstawie aplikacji oraz wyników spotkania rekrutacyjnego. W ciągu 7 dni należy potwierdzić udział w programie. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez kraj goszczący, po zweryfikowaniu aplikacji uczestnika.

5. Seminarium dla rodziców i podpisanie Umowy uczestnictwa
Rodzice kandydatów, którzy otrzymali decyzję o wstępnej kwalifikacji, otrzymają zaproszenie
na spotkanie informacyjne połączone z warsztatami przygotowującymi do wyjazdu dziecka za granicę. Obecność jest obowiązkowa. W kolejnych tygodniach zostanie podpisana Umowa uczestnictwa, zawierająca szczegółowe warunki udziału w programie. Umowę podpisuje zarówno kandydat, jak i jego rodzice/opiekunowie prawni.

6. Wizyta wolontariuszy w domu kandydata
Po wstępnym zaakceptowaniu ucznia wolontariusze umówią się na spotkanie w domu kandydata. Podczas indywidualnego spotkania Państwa rodzina będzie mogła lepiej poznać naszą organizację i zapytać o szczegóły wyjazdu.

7. Seminarium przedwyjazdowe (Pre-Departure Orientation)
Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w seminarium przygotowującym do udziału
w programie. Seminarium odbywa się w dniach 21-23 czerwca 2019 r. Obecność na spotkaniu
jest obowiązkowa.

Do 21 grudnia należy zgłosić chęć udziału w programie wysyłając wiadomość na adres mailowy:
[email protected] Najważniejsze jest wypełnienie formularza aplikacyjnego i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł oraz opłaty seminaryjnej w wysokości 390,00 zł na nasze konto bankowe. Dodatkowe dokumenty wymagane przy wypełnianiu pełnej aplikacji, można dostarczyć później.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12 2019 r. z biurem AFS Polska

Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe
Patrycja Gałuszka tel. +48 535 316 865                                                                                  [email protected]

Ferrero Polska Commercial, Warszawa
Aleksandra Solecka, Dział HR
tel. +48 22 550 50 14, +48 501 632 664
[email protected]

Ferrero Polska Zakład Produkcyjny, Belsk Duży
Joanna Zarzycka, Dział Personalny
tel. +48 48 66 16 446
[email protected]