Wymiana międzykulturowa jest możliwością zbierania doświadczeń, które służą rozwojowi młodego człowieka, poszerzaniu wiedzy, nawiązywaniu kontaktów, a także promocji naszego kraju. Niezależnie od kraju destynacji trzeba wiedzieć, że program to nie wyjazd wypoczynkowy, turystyczny, ani obóz językowy. Uczestnicy muszą wykazać się zaangażowaniem w organizację własnego czasu. Program zapewnia rodzinę goszczącą oraz szkołę, jednak czas wolny, spotkanie nowych przyjaciół i nabycie nowych umiejętności zależy w dużym stopniu od samych uczestników.

AFS kładzie nacisk zarówno na edukację formalną, jak i na rozwój kompetencji międzykulturowych. Udział w programie nie ogranicza się tylko do uczęszczania na zajęcia szkolne i nauki języka, ale daje możliwość zanurzenia się w obcej kulturze, zdobycia umiejętności radzenia sobie w zaskakujących sytuacjach oraz zawarcia przyjaźni z ludźmi z całego świata.