Warsztaty międzykulturowe dla szkół

  • Prosimy o wybór jednego spotkania. Jeżeli chce Pan/Pani zapisać uczniów na więcej niż jedno spotkanie, prosimy o ponowne wypełnienie formularza dla kolejnych spotkań.
  • Liczba uczniów szacowana dla konkretnego (jednego) terminu spotkania, którego dotyczy aktualnie wypełniany formularz.