AFS wznowi część programów wymian międzykulturowych w drugiej połowie 2020 roku, z podwyższonymi protokołami bezpieczeństwa i innowacyjnymi treściami programowymi.


...

Od marca, kiedy z powodu pandemii COVID-19 AFS zdecydował się zawiesić programy nauki za granicą, wiele osób związanych z organizacją zastanawiało się, czy i kiedy nasze programy zostaną wznowione. Dziś możemy ogłosić, że potwierdzamy nasze zobowiązanie co do wznowienia wymian międzykulturowych w drugiej połowie 2020 r. Programy będą reaktywowane wyłącznie w tych regionach, w których warunki na to pozwalają i mogą różnić się od tych, które realizowaliśmy w ubiegłych latach.

Planujemy mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, wolontariuszy i pracowników

Globalna sieć organizacji AFS aktywnie dokonuje ponownej oceny warunków w poszczególnych krajach partnerskich. Sytuacja w niektórych z nich może wymagać opóźnienia daty rozpoczęcia programu w stosunku do pierwotnie planowanej. Ponadto, ze względu na ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa lub utrzymujący się negatywny wpływ ekonomiczny kryzysu, programy w niektórych krajach mogą nie zostać uruchomione. Powiadomimy uczestników, których programy nie będą możliwe do zrealizowania w pierwotnie przewidzianym kraju, gdy tylko taka decyzja zostanie podjęta. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować negatywny wpływ pandemii na zaplanowane programy międzykulturowe.

Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych uczestników pozostaje naszym priorytetem. Uważnie monitorujemy zalecenia zdrowotne i podróżnicze od władz poszczególnych krajów, a także informacje, które otrzymujemy od naszej światowej sieci wolontariuszy i pracowników. Nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, jak będzie dalej rozwijała się sytuacja w okresie poprzedzającym rozpoczęcie naszych programów.  Jednakże przy zachowaniu możliwie największej  elastyczności w podejmowaniu decyzji, planujemy programy i będziemy reagować na zmieniające się okoliczności

Zwiększamy nacisk na naukę i oddziaływanie społeczne naszych programów

Począwszy od jesieni 2020 roku będziemy kłaść jeszcze większy nacisk na to, by programy międzykulturowe AFS oferowały uczestnikom innowacyjne i zorientowane na oddziaływanie społeczne doświadczenia. Jest to dalsze wzmocnienie roli obywatelstwa globalnego w  klasycznych programach wymiany AFS, znanych i kochanych przez pokolenia młodych ludzi. To ekscytujące nowe doświadczenie programowe będzie zwieńczeniem wieloletniego projektu realizowanego przez AFS we współpracy z wiodącą światową firmą projektową IDEO i Centrum Strategii Wpływu Społecznego Uniwersytetu Pensylwanii (Penn). Nowe podejście pozwoli naszym programom nie tylko oferować najlepsze doświadczenia uczestnikom, ale także kształtować kolejne pokolenie liderów, którzy będą gotowi realizować naszą misję aktywnego globalnego obywatelstwa.

Nowe aspekty programu koncentrują się na pomaganiu młodym ludziom w mierzeniu i rozumieniu głębokiego rozwoju osobistego, którego doświadczają podczas programu oraz dostarczaniu uczestnikom umiejętności oddziaływania społecznego. Zwiększamy też nacisk na rozwijanie w każdym z uczestników pewności, że może  być liderem, który dokonuje zmian w lokalnej i globalnej społeczności. Program ma dać uczestnikowi motywację do nawiązywania i rozwijania w swoim gronie, a co za tym idzie budowania społeczności przy jednoczesnym zwiększeniu wpływu młodych ludzi na otaczającą rzeczywistość. Cele te będą realizowane podczas  nowego trzytygodniowego programu nauczania mieszanego, który uczestnicy ukończą przed rozpoczęciem pobytu w kraju goszczącym, przygotowując się w ten  sposób do pełnego wykorzystania potencjału doświadczeń związanych z wymianą. Uczestnicy będą dalej rozwijać swoje kompetencje w trakcie pobytu za granicą, wspierani przez wysoko wyszkolonych wolontariuszy i pracowników AFS.

Programy AFS aktywują globalne obywatelstwo

Opierając się na ponad 70-letnim doświadczeniu związanym z nauką za granicą i wymianami międzykulturowymi, AFS  trwa w naszym zaangażowaniu w misję edukacji międzykulturowej. Mimo tego, że programy nauki za granicą mogą być opóźnione lub zmienione w nadchodzących miesiącach, cały czas, we współpracy z 50 000 wolontariuszy, opracowujemy nowe sposoby realizowania naszej misji, w celu zapewnienia edukacji międzykulturowej poprzez uczenie wirtualne i mieszane oraz nowe możliwości programowe dla naszych uczestników .

Zwłaszcza w niepewnych czasach wymiana międzykulturowa jest szczególnie istotna i będzie kontynuowana przez AFS. Jesteśmy przygotowani do edukowania większej liczby młodych ludzi, aby stali się obywatelami globalnymi dzięki osobistemu rozwojowi i pasji do wprowadzania zmian, które są kluczowe w obecnych czasach.

 ————————————————————-

Przeczytaj więcej o decyzji dotyczącej odwołania programów 2019/20  tutaj.