years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Kostaryka jest jednym z najbogatszych i najbardziej stabilnych politycznie krajów Ameryki Łacińskiej, po części dlatego, że nie ma armii. Zamiast tego większość pieniędzy pochodzących z podatków wydawana na opiekę medyczną i edukację obywateli. Znana w tym kraju różnorodność fauny i flory wypełnia liczne parki narodowe i rezerwaty przyrody, które zajmują prawie jedną trzecią powierzchni kraju i zainspirowały do rozwinięcia eko-turystyki. Podróżnicy wstępujący w gęste lasy, schodzący w dół rzek i wspinający w górę zbocza wulkanów zasilają największą gałąź gospodarki tego kraju. Mimo to, większość obywateli mieszka nie w dzikiej dżungli, ale nowoczesnych miastach. 95% Kostarykan ma pochodzenie europejskie, każdy jest dobrze wykształcony, gościny, a zwłaszcza wyluzowany.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 14 lipca 2006 a 14 lipca 2008. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Możliwe dodatkowe opłaty: około 300 USD za mundurek szkolny i podstawowe wydatki szkolne.

Od uczestnika wymagana jest podstawowa znajomość języka hiszpańskiego.

 

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny