years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Filipiny, jedyny kraj w Azji w którym dominującą religią jest katolicyzm, były pierwszą demokracją na kontynencie (rok założenia 1946). Około 5000 z 7107 wysp jest niezamieszkanych. Ponieważ Filipińczycy byli kiedyś rządzeni przez obcokrajowców, najpierw Hiszpanów, a później Amerykanów, ich prawa i kultura odzwierciedlają mieszankę wpływów. Na przykład angielski jest jednym z dwóch języków urzędowych (drugi to tagalog.) Podobnie jak inni Azjaci, Filipińczycy potępiają przejawy gniewu, skrupulatnie zachowują twarz i starają się nigdy nie mówić „nie” ( zamiast tego mówią „tak” z lekkim wahaniem). Ale podobnie jak europejscy Latynosi są również dumni i obrażają się za wszelkie przejawy braku szacunku. Mimo to Filipińczycy są ciepło optymistyczni, towarzyscy, gościnni i otwarcie ciekawi obcych. Pasjonują się prawie wszystkim – zwłaszcza muzyką, koszykówką i walkami kogutów – choć nigdy nie spieszą się.

————————————

Program trymestralny PEACE jest wyjątkowy!

Jego cele:

 1. Poszerzenie wiedzy o sobie nawzajem i zrozumienia pomiędzy Azją i Europą oraz przyczynienie się do zwiększenia liczby i jakości wymian międzykulturowych
 2. Promowanie Aktywnego Globalnego Obywatelstwa
 3. Wzmocnienie kształcenia nieformalnego między Europą i Azją
 4. Nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami w zakresie globalnej edukacji świadomych postaw obywatelskich

Dodatkowe elementy programu PEACE:

 • ACTIVE Project – projekt wolontariacki. Pozwoli on uczestnikom zaangażować się i uaktywnić w ich lokalnej społeczności, a nie tylko skupiać się na życiu rodzinnym i szkolnym.
 • GC in YOU – projekt badawczy. Uczestnicy wybiorą temat, który chcą zbadać podczas pobytu w kraju goszczącym. Ten projekt może wpłynąć na ich wyobrażenia o różnych zagadnieniach społecznych dotyczących społeczności globalnej, jak również umożliwi im jej lepsze zrozumienie.

Pod koniec programu uczestnicy biorą udział w 4-dniowym obozie w Kuala Lumpur w Malezji. Do obozu końcowego przystąpią wszyscy europejscy uczestnicy w Azji. Obóz obejmuje seminaria i wykłady dotyczące edukacji świadomych postaw obywatelskich (Global Citizenship Education-GCE). Uczestnicy będą mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie na temat świadomości postaw obywatelskich (GCE).

Pobyt na Filipinach podczas programu trymestralnego PEACE kończy się 16 września  – w dniach 16-20 września uczestnicy programu biorą udział w campie w Kuala Lumpur.

Dowiedz się więcej o programie trymestralnym PEACE (Global Track).

 

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika programu rocznego musi zawierać się między 16 lipca 2003 a 16 stycznia 2007. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Data urodzenia uczestnika programu semestralnego musi zawierać się między 16 lutego 2004 a 16 lutego 2007. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Data urodzenia uczestnika programu trymestralnego musi zawierać się między 1 lutego 2004 a 1 lutego 2007. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe koszty związane z udziałem w programie:
– mundurek szkolny: P 3,000- P 3,500 ($73 – $75)
– podręczniki szkolne: P3,000 – P5,000 ($73 – $110)

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny