years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Od wsi leżącej pośrodku niczego do największych metropolii, od jazzu w Nowym Orleanie do Hard Rocka na Route 66, od lodowatej Alaski do rozpalonej Kalifornii, od Gór Skalistych do olbrzymich połaci pól. Do najbardziej znanych amerykańskich tradycji należą Halloween i Święto Dziękczynienia obchodzone w listopadzie oraz prom, czyli bal organizowany na zakończenie szkoły średniej, będący najważniejszym wydarzeniem młodzieńczego życia. Stany Zjednoczone oferują wszystko, co tylko można sobie wymarzyć. W ciągu roku doświadczysz zupełnie innego pojmowania patriotyzmu, wielu odmian języka angielskiego, jedzenia w fast foodach, a przede wszystkim wszechobecnej wielokulturowości.

UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem w tym kraju informacja o rodzinie goszczącej może zostać udostępniona uczestnikowi na kilka dni przed wyjazdem. Rozpoczęcie programu może również opóźnić – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rozpoczęcia programu 11 września 2024.

Wymagania kwalifikacyjne

Data urodzenia uczestnika musi zawierać się między 7 maja 2006 a 7 marca 2009. Uczestnik nie może wziąć udziału w programie, jeżeli przed jego rozpoczęciem ukończy edukację w szkole średniej. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Od uczestników wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1).

AFS USA zachowuje sobie możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia programu na 7 września 2023.

Kandydaci do programu w USA powinni dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka angielskiego ELTIS. Jest to certyfikat dedykowany dla młodzieży zamierzającej podjąć naukę w USA. Egzaminy przeprowadza firma PERFECT. Minimalna liczba punktów uprawniająca do udziału w programie to 220.

Egzaminy przeprowadzane są średnio raz w tygodniu (w zależności o liczby chętnych), w formie online. Egzamin składa się z dwóch części: rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych. Można go powtórzyć. Koszt egzaminu jest uzależniony od aktualnego cennika firmy certyfikującej.

Na życzenie możemy udostępnić przykładowy test.
Wniosek o przeprowadzenie takiego egzaminu kandydat może złożyć poprzez AFS Polska lub skontaktować się bezpośrednio z instytucją przeprowadzającą ten egzamin, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]
Po ustaleniu terminu egzaminu firma Perfect kontaktuje się bezpośrednio z kandydatem.

Od kandydatów wymagane są również następujące szczepienia:

 • odra, świnka i różyczka – 2 dawki;
 • błonica, tężec, krztusiec – 5 dawek (wymagane są tylko 4, jeśli czwarta dawka została przyjęta po czwartych urodzinach ucznia);
 • OPV/IPV (Polio) – 3-4 dawki;
 • wirusowe zapalenie wątroby typu A – 2 dawki;
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B – 3 dawki;
 • Varivax (Varicella lub szczepionka na ospę wietrzną) – 1 dawka (w niektórych regionach wymagane są 2 dawki);
 • Wykonany test na gruźlicę w ciągu roku od aplikacji;
 • Szczepionka przeciw meingokokom (zapaleniu opon mózgowych)

Szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce, błonicy, krztuścowi, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zapaleniu opon mózgowych, ospie wietrznej i polio są obowiązkowe, aby móc wejść do szkoły w USA.

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Wyżywienie
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny