years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Przyjedź i doświadcz życia w północnoafrykańskim, arabsko-muzułmańskim kraju śródziemnomorskim o wpływach europejskich.

Tunezyjczycy są dobrze znani z gościnności – program zapewni uczniom szkół średnich możliwość zanurzenia się w tunezyjską kulturę, mieszkając z rodziną goszczącą i uczęszczając do liceum w Tunezji. Udział w programie daje doskonałą okazję do poznania Tunezji, jej kultury, historii i krajobrazu. Wyzwaniem programu jest przystosowania się do społeczeństwa zorientowanego na rodzinę i rozwijanie w sobie ciekawości dotyczącej różnorodności kulturowej. Program zorientowany jest na promowanie wrażliwości i tolerancji dla innych religii.

Program realizowany jest w języku francuskim i arabskim, co jest niesamowitą możliwością dla osób lubiących uczyć się języków obcych.

Wymagania kwalifikacyjne

Wiek uczestnika programu musi zawierać się w przedziale 15 lat 0 miesięcy do 18 lat 1 miesiąc. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Od uczestników wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1).

Głównymi językami programu są francuski i arabski.