AFS Programy Międzykulturowe Polska cieszy się poparciem wielu instytucji. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w wymianie może zwrócić się do jednostek samorządowych, darczyńców indywidualnych, różnych fundacji i przedsiębiorstw. Wnioskodawca zawsze winien mieć na uwadze motywacje danej fundacji czy przedsiębiorstwa (np. priorytetem danej firmy może być sponsorowanie jedynie dzieci własnych pracowników). Proponujemy, by w pierwszej kolejności zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wymiany międzykulturowej do jednostek samorządowych lub własnego pracodawcy. AFS Polska służy merytorycznym wsparciem podczas całego procesu ubiegania się o dofinansowanie.

W ubiegłych latach uczestnicy programów wymiany międzykulturowej skorzystali ze wsparcia m.in.: Fundacji im ks. Siemaszki, Fundacji TDJ, firmy EGO, firmy Ferrero, firmy ZEISS oraz innych darczyńców.

W cyklu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 AFS Polska oferowało również stypendia wewnętrzne.
Informacje dotyczące stypendiów wewnętrznych na rok 2021/2022 będą uzupełniane na bieżąco w trakcie rekrutacji.

Jeżeli chcesz się ubiegać o stypendium AFS napisz, który kraj Cię interesuje i dołącz do aplikacji:
– zaświadczenie o wysokości dochodów za ostatnie 12 miesięcy wraz ze wszystkimi dodatkami;
– decyzję o wysokości pobieranych zaświadczeń z ZUS, zasiłków z poświadczeniem ich odbioru za ostatni miesiąc;
– zaświadczeniem o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej za rok ubiegły i ostatnie miesiące br.