years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Niemcy położone są w samym sercu Europy. Północ kraju jest raczej płaska, środek pagórkowaty, a graniczące z Alpami południe bardzo górzyste. Są krajem o bardzo bogatej historii. W kraju można się spotkać się z ludźmi o otwartych umysłach i wysokim standardzie życia, pochodzącymi z najróżniejszych środowisk kulturowych. Niemcy znane są ze swojej porządności i pracowitości, zwracają dużą uwagę na punktualność i prywatność. Żywa scena artystyczna i wiele festiwali to niewątpliwie zalety tego kraju. Sport, a zwłaszcza piłka nożna, jest ważną częścią niemieckiego życia, istnieje wiele klubów sportowych i grup młodzieżowych. W niemieckiej rodzinie łatwo nauczyć się niezależności. Obywatele tego kraju są przodownikami w kwestii recyklingu i odnawialnych źródeł energii.

UWAGA! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem w tym kraju informacja o rodzinie goszczącej może zostać udostępniona uczestnikowi na kilka dni przed wyjazdem. Rozpoczęcie programu może również opóźnić się o 2 tygodnie.

Program trymestralny PEACE jest wyjątkowy!

Jego cele:

 1. Promowanie Aktywnego Europejskiego Obywatelstwa
 2. Wzmocnienie kształcenia nieformalnego w Europie
 3. Zdobycie szerszego konceptu Europy oraz docenienie zróżnicowania w Europie przez uczestników

Pod koniec programu uczestnicy biorą udział w 4-dniowym obozie niedaleko Brukseli w Belgii. Do obozu końcowego przystąpią wszyscy uczestnicy goszczeni w Europie (zarówno z Europy, jak i z Azji). Obóz obejmuje seminaria i wykłady dotyczące edukacji świadomych postaw obywatelskich (European Citizenship Education – ECE), a także wizytę w europejskich instytucjach w Brukseli. Uczestnicy będą mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie na temat świadomości postaw obywatelskich.

Dowiedz się więcej o programie trymestralnym PEACE (European Track).

Wymagania kwalifikacyjne

W dniu przyjazdu wiek uczestnika musi zawierać się w przedziale pomiędzy 15 lat 6 miesięcy a 18 lat 6 miesięcy. Kryteria wieku kandydata wyznaczane są przez kraj goszczący i wiążą się z przepisami dotyczącymi możliwości przyjęcia uczestnika do szkoły.

Program semestralny: wymagany niemiecki na poziomie B1 i podstawowa znajomość angielskiego

Co zawiera program?

 • Bilet lotniczy
 • Odbiór z lotniska
 • Zakwaterowanie w Rodzinie Goszczacej
 • Miejsce w szkole
 • Opieka wolontariusza - Mentora
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Wsparcie w nagłych wypadkach 24/7
 • Transport do i ze szkoły
 • Wsparcie językowe
 • Wsparcie w procesie aplikacji
 • Doradzwo w procesie wizowym
 • Koszty wizy i legalizacji pobytu
 • Przygotowanie przed programem
 • Wsparcie metodyczne za granicą w trakcie trwania programu
 • Ewaluacja programu po jego zakończeniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do sieci Absolwentów Programu AFS
 • Nieustanne wsparcie
 • Uczestnictwo w programie o globalnym zasięgu
 • 70 lat doświadczenia

Jesteś odpowiedzialny za

 • Szczepienia wymagane w kraju goszczącym
 • Wycieczki
 • Mundurek szkolny